Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R

Repushevska, Yuliia, Odessa National University of Economics Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Economics, Law and Business Management, Preobrazhenska,str., 8, Odessa, Odessa region, 65000, Ukraine, tel.: (048) 723-32-56
Rishchuk, Liliia, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Shopena str.1, Ivano-Frankivsk, 7600, Ukraine tel.: +380501762296
Rudenko, Viktiriia, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Banking and Insurance, Honty str., 37, Vinnytsia, 21017, Ukraine, tel.: (0432) 55-49-55
Rudenko, Zoryana, Lviv educational and scientific institute Banking University, Ministry of education and science of Ukraine, Department of Banking, Т. Shevchenko boulevard, 9, Lviv, 79005, Ukraine, tel.: 067 708 20 24
Rudyk, Volodymyr, Podolsky State Agrarian - Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance and Credit, Shevchenko Str., 13, Kamenetz - Podolsk, Khmelnytsky region, 32300, Ukraine, tel.: 0672581053, 0384968763
Rudyk, Volodymyr, Podolsky state agrarian technical University, The Ministry of education and science of Ukraine, Department of Finance,banking and insurance, Shevchenko str.,13, Kamenetz – Podolsk, Khmelnytsk region, 32300, Ukraine, tel.: 03849 68 3 76

1 - 6 of 6 Items    


ISSN: 2518-7589