Дослідження тетрарної сполуки TmLi0.71Сo1.29Sn2 методом монокристалу

А. О. Stetskiv, V. V. Pavlyuk

Анотація


За допомогою методу монокристалу досліджено кристалічну структуру тетрарної фази TmLi0.71Сo1.29Sn2 з структурним типом CaBe2Ge2, просторовою ґрупою P4/nmm, символом Пірсона tP10 за допомогою дифрактометру XCALIBUR (MoKa-випромінювання). Структуру визначено прями­ми методами з використанням комплексу проґрам SHELX–97. Уточнення кристалічної структури сполуки TmLi0.71Сo1.29Sn2 засвідчило, що вона є ізоструктурною до структурного типу CaBe2Ge2, де атоми Tm1 займають положення 2(с), а атоми Sn2 та Sn3 – положення 2(с) та 2(b) відповідно. У такій моделі структури кристалоґрафічне положення 2(а) зайнято атомами Сo4, а в положенні 2(c) знахо­диться статистична суміш атомів Co5 і Li5. Виявлено, що у структурі даної сполуки атоми меншого розміру утворюють ґофровану сітку із шести- та чотирьохчленних кілець, де атоми тулію центрують тільки шестичленні кільця, а міжатомні віддалі приймають допустимі для інтерметалідів значення.

Ключові слова: рідкісноземельні метали, інтерметалічні сполуки, синтез, Х-проміневий аналіз, кристалічна структура.

Посилання:

  1. M. Francois, G. Venturini, B .Malaman, B. Roques, J. Less-Common Met., 160, 197 (1990).
  2. Y. Mudryk, P. Manfrinetti, V. Smetana, J. Liu, M. Fornasini, J. Alloys Compd., 557, 252 (2013).
  3. F. Canepa, S. Cirafici, M.L. Fornasini, F. Merlo, A. Palenzona, M. Pani, J. Alloys Comp., 297, 109 (2000).
  4. R. Pottgen, J. Alloys Compd., 224, 14 (1995).
  5. O.Je. Koreckaja, L.A. Myhajliv, V.A. Sadov, R.V. Skolozdra, Vestnik L'vov. un-ta. Serija him., 29, 34 (1988).
  6. R.V. Skolozdra, O.Je. Koreckaja, Ukr. fiz. zhurnal, 29, 877 (1982).
  7. A.E. Dwight, P.P. Vaishnava, C.W. Kimball, J.L. Matykiewicz, J. Less-Common Met., 119, 319 (1986).
  8. B. Eisenmann, N. May, W. Müller, H. Schäfer, Z. Naturforsch, 27, 1155 (1972).
  9. G.M. Sheldrick, SHELXL-97. Program for crystal structure refinement (University of Göttingen, Germany, 1997).

 


Повний текст: PDF
5 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.