Сучасний поступ у синтезі каталізаторів із сульфурпохідними у поверхневому шарі

О. А. Dudarko

Анотація


Метою даного дослідження було систематизувати знання про мезопоруваті матеріали на основі силіцій (ІV) оксиду (кремнеземи) як носії функціонального, каталітично-активного шару. На даному етапі є багато ґруп дослідників, які працюють над розробкою каталізаторів для тонкого орґанічного синтезу. Основні вимоги, які висуваються до такого класу матеріалів, це не тільки їх ефективність, механічна, гідролітична та термічна стійкість, а й здатність до повторного використання і еколоґічна безпека. Гібридні матеріали на основі кремнезему, які отримуються золь-гель чи темплатним метода­ми, практично повністю задовольняють всі згадані потреби. Значна кількість досліджень за даною проблемою свідчать про актуальність тематики та про їх перспективність. Ґрунтовний аналіз наявних літературних джерел інформації за останні роки дає можливості для розвитку та вдосконалення мето­дик синтезу ефективних та дешевих сорбентів.

Ключові слова: каталізатор, сульфонова кислота, СБА-15 (Санта-Барбара-15), темплатний метод.

Посилання:

 1. S. Inagaki, S. Guan, Y. Fukushima, et al. J. Am. Chem. Soc., 121, 9611 (1999).
 2. B.J. Melde, B.T. Holland, C.F. Blanford, A. Stein, Chem. Mater., 11, 3302 (1999).
 3. G.S. Guan, S. Inagaki, T. Ohsuna, O. Terasaki, J. Am. Chem. Soc., 122, 5660 (2000).
 4. G. Temtsin, T. Asefa, S. Bittner, G.A. Ozin, J. Mater. Chem., 11, 3202 (2001).
 5. A. Stein, B.J. Melde, R.C. Schroden, AdV. Mater., 12, 1403 (2000).
 6. T. Asefa, M. Kruk, M.J. MacLachlan et al, J. Am. Chem. Soc., 123, 8520 (2001).
 7. S. Inagaki, S. Guan, T. Ohsuna, O. Terasaki, Nature, 416, 304 (2002).
 8. J.A. Melero, R. van Grieken, G. Morales, M. Paniagua, Energy & Fuels, 21, 1782 (2007).
 9. A. Melero, G.D. Stucky, R. van Grieken, G. Morales, J. Mater. Chem., 12, 1664 (2002).
 10. Y. Wang, B. Zibrowius, C.-M. Yang et al, Chem. Commun., 1, 46 (2004).
 11. A.S.M. Chong, X.S. Zhao, A.T. Kustedjo, S.Z. Qiao, Micropor. Mesopor. Mater., 72, 33 (2004).
 12. R.A. Garcia, R. van Grieken, J. Iglesias et al, Stud. Surf. Sci. Catal., 158, 485 (2005).
 13. S.-E. Sujandi, D.-S. Park, S.-C. Han, et al, Chem. Commun., 39, 4131 (2006).
 14. Z. Hua, W. Bu, Y. Lian, et al, J. Mater. Chem., 15, 661(2005).
 15. D.P. Serrano, J. Aguado, R.A. García, C. Vargas, Stud. Surf. Sci. Catal., 158, 1493 (2005).
 16. J.M. Rosenholm, A. Penninkangas, M. Lindén, Chem. Commun., 37, 3909 (2006).
 17. R. Palkovits, C.-H. Yang, S. Olejnik, F. Schüth, J. Catal., 243, 93 (2006).
 18. H.M. Lim, A. Stein, Chem. Mater., 11, 3285 (1999).
 19. H.H.P. Yiu, P.A. Wright, N.P. Botting, J. Mol. Catal. B: Enzym., 15, 81 (2001).
 20. P. Gholamzadeh, G.M. Ziarania, et al, J. of Mol. Cat. A: Chemical, 391, 208 (2014).
 21. B. Ra´c, A´. Molna´r, P. Forgo, et al, J. Mol. Catal. A: Chem., 244, 46 (2006).
 22. R. Van Grieken, J.A. Melero, G. Morales, Appl. Catal. A: Chem., 289, 143 (2005).
 23. J. P´erez-Pariente, I. Diaz, F. Mohino, E. Sastre, Appl. Catal. A: Gen., 254, 173 (2003).
 24. I. D´ıaz, F. Mohino, T. Blasco et al, Microp. & Mesop. Mat., 80, 33 (2005).
 25. I.S. Amiinu, X. Liang, Z. Tu, et al, ACS Appl. Mater. Interf., 5 (22), 11535 (2013).
 26. D. Das, J. Lee, S. Cheng, J. of Cat., 223, 152 (2004).
 27. I.K. Mbaraka, B.H. Shanks, J. Catal., 244, 78 (2006).
 28. X. Wang, C.-C. Chen, S.-Y. Chen et al, Appl. Catal. A: Gen., 281, 47 (2005).
 29. H. Veisi, A. Sedrpoushan, A.R. Faraji, et al, RSC Adv., 5, 68523 (2015).
 30. L.M. Yang, Y.J. Wang, G.S. Luo, Y.Y. Dai, Microp. & Mesop. Mat., 81, 107 (2005).
 31. J. Liu, Q. Yang, M.P. Kapoor et al, J. Phys. Chem. B, 109, 12250 (2005).
 32. S. Hamoudi, S. Royer, S. Kaliaguine, Microp. & Mesop. Mat., 71, 17 (2004).
 33. I.K. Mbaraka, D.R. Radu, V.S.-Y. Lin, B.H. Shanks, J. Catal., 219, 329 (2003).
 34. G.M. Ziarani, A. Badiei, M. Azizi, P. Zarabadi, Iran. J. Chem. Chem. Eng., 30, 59 (2011).
 35. F. Guenneau, M. Nader, P. Salame et al, Catal. Today, 113, 126 (2006).
 36. V. Semmer-Herl´edan, S. Dakhlaoui, et al, Stud. Surf. Sci. Catal., 154, 1519 (2004).
 37. B.O. Dalla Costa, M.S. Legnoverde, C. Lago, et al, Microp. & Mesop. Mat., 230, 66 (2016).
 38. K. Wilson, A.F. Lee, D.J. Macquarrie, J.H. Clark, Appl. Catal. A: Gen., 228, 127 (2002).
 39. M.Z. Ghodsi, A. Faezeh, L. Negar; B. Alireza, Iran. J. Chem., 35 (1), 17 (2016).
 40. I. Diaz, C. Maґrquez-Alvarez, F. Mohino et al, J. Catal., 193, 283 (2000).
 41. J.G.C. Shen, R.G. Herman, K. Klier, J. Phys. Chem. B, 106, 9975 (2002).
 42. M.H. Lim, C.F. Blanford, A. Stein, Chem. Mater., 10, 467 (1998).
 43. C. D´ıaz, F. Marquez-Alvarez, J. Mohino, et al, J. Catal., 193, 283 (2000).
 44. M. Boveri, J. Ag´undez, I. D´ıaz et al, Coll. Czech. Chem. Comm., 68, 1914 (2003).
 45. V. Dufaud, M.E. Davis, J. Am. Chem. Soc., 125, 9403 (2003).
 46. D. Margolese, J.A. Melero, S.C. Christiansen et al., Chem. Mater., 12, 2448 (2000).
 47. L. Saikia, D. Srinivas, P. Ratnasamy, Appl. Catal. A General, 309, 144 (2006).
 48. Q. Yang, M.P. Kapoor, N. Shirokura et al, J. Mater. Chem., 15, 666 (2005).
 49. Q. Yang, M.P. Kapoor, S. Inagaki, J. Am. Chem. Soc., 124, 9694 (2002).
 50. N. Zaitseva, V. Zaitsev, A. Walcarius, J. of Hazar. Mat., 250-251, 454 (2013).
 51. G. Morales, G. Athens, B.F. Chmelka et al, J. of Catal., 254, 205 (2008).
 52. I.K. Mbaraka, B.H. Shanks, J. of Catal., 244, 78 (2006).
 53. J. Wu, Z. Cui, Ch. Zhao et al, Intern. J. of Hydrogen Energy, 34, 6740 (2009).
 54. J.A. Melero, L.F. Bautista, G. Morales et al, Renewable Energy, 75, 425 (2015).
 55. L. Saikia, D. Srinivas, P. Ratnasamy, Appl. Catal. A General, 309 (2006) 144.
 56. D. Das, J.F. Lee, S. Cheng, Chem. Commun., 2178 (2001).
 57. D. Das, J.-F. Lee, S. Cheng, J. Catal., 223, 152 (2004).
 58. S. Habib, P. Salam´e, F. Launay, et al, J. of Mol. Cat. A: Chem., 271, 117 (2007).
 59. W. Xie, C. Zhang, Food Chem., 211, 74 (2016).
 60. P.F. Siril, N.R. Shiju, D.R. Brown, K. Wilson, Appl. Catal. A: General, 364, 95 (2009).
 61. R. Marschall, I. Bannat, J. Caro, M. Wark, Microp & Mesop. Mat., 99, 190 (2007).
 62. D.J. Macquarrie, S.J. Tavener, M.A. Harmer, Chem. Commun., 2363 (2005).
 63. K. Nakajima, M. Okamura, J.N. Kondo et al, Chem. Mater., 21, 186 (2009).
 64. I.K. Mbaraka, D.R. Radu, V.S.-Y. Lin, B.H. Shanks, J. Catal., 219, 329 (2003).
 65. M. Alvaro, A. Corma, D. Das et al, Chem. Commun., 95 (2004).
 66. P. De Filippis, M. Scarsella, Ind. Eng. Chem. Res., 47, 973 (2008).Повний текст: PDF
5 :: 0

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.