Природа активних центрів на поверхні нестехіометричної маґній-алюмінатної шпінелі

Т. Р. Татарчук, І. П. Яремій, М. В. Мислін

Анотація


Запропоновано антиструктурний механізм утворення нестехіометричної маґній-алюмінатної шпі­нелі шляхом взаємодії оксидних дефектних фаз. Описано поверхневі явища, які відбуваються на межі розподілу фаз MgO│MgAl2O4│Al2O3. Передбачено природу поверхневих активних центрів: катйон­них та анйонних вакансій, вкорінених атомів металів або Оксиґену. Змодельовано процес отримання домішкових кластерів на поверхні матриць та їх взаємодію між собою з утворенням нестехіометрич­ного маґній алюмінату та дефектних оксидів маґнію та алюмінію. Антиструктурне моделювання поверхневих взаємодій між дефектними фазами дозволяє спроґнозувати утворення відповідних точко­вих дефектів на межі поділу фаз MgO│MgAl2O4│Al2O3 з точки зору кристалоквазіхімічного синтезу.

Ключові слова: маґній алюмінат, шпінель, дефект, нестехіометрія, вакансія, антиструктурна модель.

Посилання:

 1. S. Das, Preparation of magnesium aluminate spinel by auto combustion route using glycine as fuel and densification study with Cr2O3 addition, Тhesis (National Institute of Technology, Rourkela, 2013).
 2. S.T. Murphy, Atomistic simulation of defects and diffusion in oxides (London, 2009).
 3. B. Schulz, M. Hoffmann, High Temperatures – High Pressures, 34, 203 (2002).
 4. C.-J. Ting, H.-Y. Lu, Journal of the American Ceramic Society, 82 (4), 841 (1999).
 5. A. Wajlera, H. Tomaszewskia, Journal of the European Ceramic Society, 28, 2495 (2008).
 6. S.S. Lisnjak, Neorganicheskie materialy, 28 (9), 1913 (1992).
 7. G.O. Sіrenko, T.R. Tatarchuk, M.V. Mislіn, Fіzika і hіmіja tverdogo tіla, 15 (2), 348 (2014).
 8. T.R. Tatarchuk, M.V. Mislіn, І.Ju. Starko, Vіsnik Prikarp. nac. un-tu іm. V. Stefanika. Ser. Hіmіja, Vip. HVІI, 59 (2014).
 9. T.R. Tatarchuk, M.V. Mislіn, Matematichnі metodi v hіmії і bіologії, 2 (1), 81 (2014).
 10. T.R. Tatarchuk, І.Ju. Starko, M.R. Ljaskovs'ka, M.V. Mislіn, V Vseukraїns'ka konferencіja studentіv і aspіrantіv «Hіmіchnі Karazіns'kі chitannja-2013» (Harkіv, 2013), s. 70.
 11. M.V. Mislіn, І.Ju. Starko, T.R. Tatarchuk, VІ Vseukraїns'ka naukova konferencіja studentіv і aspіrantіv «Hіmіchnі Karazіns'kі chitannja-2014» (Harkіv, 2014), s. 67.
 12. H. Hallstedt, J. Am. Ceram. Soc., 75, 1497 (1992).
 13. D. Tret'jakov, V.I. Putljaev, Vvedenie v himiju tverdofaznyh materialov (Moskva, 2006).
 14. R.D. Shannon, Acta Crystallogr., A32, 751 (1976).Повний текст: PDF
5 :: 0

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.