Синтез і кристалічна структура Tm6Li0.56Co11.44Sn10

А. О. Стецьків, В. В. Павлюк

Анотація


Методом монокристалу досліджено кристалічну структуру тетрарної фази Tm6Li0.56Co11.44Sn10 (структурний тип La3Al11, просторова ґрупа Immm, символ Пірсона oI28) за допомогою дифрактомет­ру XCALIBUR (MoKa-випромінювання). Структуру визначено прямими методами з використанням комплексу проґрам SHELX–97. Уточнення кристалічної структури досліджуваної сполуки показало, що вона є ізоструктурною до структурного типу La3Al11, де атоми TM1 та TM2 займають положення 4(i) та 2(а) відповідно, а атоми Sn2 займають положення 2(d). Кристалоґрафічне положення 8(l) зайнято атомами SN1 та статистичною сумішшю атомів CO1 і LI1, а в положенні 4(h) знаходиться статистична суміш атомів CO2 і LI2. У структурі даної сполуки атоми стануму та статистичних сумішей атомів кобальту і літію утворюють сітку із центрованих гексаґональних та пентаґональних призм, які заповнені атомами тулію.

Ключові слова: рідкісноземельні метали, інтерметалічні сполуки, синтез, Х-проміневий аналіз, кристалічна структура, багатоґранник.

Посилання:

  1. M. Francois, G. Venturini, B. Malaman, B. Roques, J. Less-Common Met., 160, 197 (1990).
  2. V.V. Pavljuk, O.I. Bodak, V.K. Pecharskij, Izv. AN SSSR. Neorgan. materialy, 25 (7), 1145 (1989).
  3. G. Bruzzone, M.L. Fornazini, R. Merlo, J. Less-Common Metals, 22 (3), 253 (1970).
  4. B.M. Stel’makhovych, R.V. Gumenyuk, Yu.B. Kuz’ma, J. Alloys Compd., 307, 218 (2000).
  5. Yu.N. Grin, M. Ellner, K. Hiebl, P. Rogl, O.M. Sichevich, O.R. Myakush, J. Solid State Chemistry, 105, 399 (1993).
  6. M.L. Fornasini, P. Manfrinetti, D. Mazzone, Acta Cryst., А61, 369 (2005).
  7. І. Gajduk, M. Chihrіj, B. Stel'mahovich, Vіsn. L'vіv. un-tu. Ser. hіmіchna, 52, 100 (2011).
  8. G.M. Sheldrick, SHELXL-97. Program for crystal structure refinement (University of Göttingen, Germany, 1997).Повний текст: PDF