Механізми дефектоутворення в кристалах системи Pb-Tl-Te

Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, В. М. Бойчук, Р. О. Дзумедзей

Анотація


На основі аналізу результатів експериментальних досліджень та розрахунку на основі кристало­квазіхімічних формул леґованих кристалів плюмбум телуриду талієм уточнено вид і зарядовий стан домінуючих точкових дефектів. Запропоновано механізми утворення твердих розчинів PbTe-TlTe та PbTe-Tl2Te3. Визначено залежності холлівської концентрації носіїв заряду та концентрації точкових дефектів від вмісту леґуючих сполук, величини початкового відхилення від стехіометричного складу плюмбум телуриду та зарядового стану талію. Встановлено умови реалізації термодинамічних n-p- або p-n-переходів.

Ключові слова: точкові дефекти, леґування, твердий розчин, кристалоквазіхімія, плюмбум телурид, талій.

Посилання:

  1. V.M. Shperun, D.M. Freіk, R.І. Zapuhljak, Termoelektrika teluridu svincju ta jogo analogіv (Plaj, Іvano-Frankіvs'k, 2000).
  2. V.I. Kajdanov, R.B. Mel'nik, I.A. Chernik, Fizika i tehnika poluprovodnikov, 7 (4), 759 (1973).
  3. L.E. Shelimova, V.N. Tomashik, V.I. Gryciv, Diagrammy sostojanija v poluprovodnikovom materialovedenie: sistemy na osnove soedinenij hal'kogenidov Si, Ge, Sn, Pb (Nauka, Moskva, 1991).
  4. L. G. Berg, Z. M. Latypov, Neorganicheskie materialy, 8 (9), 1573 (1972).
  5. S.A. Nemov, Ju.I. Ravich, UFN, 168 (8), 817 (1998).
  6. M. K. Zhytinskaja, M. K. Kajdanov, S. A. Nemov i dr., Fizika i tehnika poluprovodnikov, 22 (11), 2043 (1988).
  7. L. G. Berg, Z. M. Latypov, Neorganicheskie materialy, 6 (10), 1889 (1970).
  8. S.A. Semiletov, Kristallografija, 21 (4), 752 (1976).
  9. S. S. Lisnjak, Neorganicheskie materialy, 29 (9), 1913 (1992).
  10. V.M. Bojchuk, O.V Tkachik, L.V. Turovs'ka, N.І. Dikun, Fіzika і hіmіja tverdogo tіla, 8 (2), 366 (2007).Повний текст: PDF