Деґрадація структури та фізичних властивостей плівок АIVВVI під впливом зовнішніх чинників

Ю. В. Кланічка

Анотація


Встановлено закономірності у змінах хімічного і фазового складів, реальної структури як свіжо­вирощених плівок плюмбум халькоґенідів і станум телуриду, так і відданих температурному впливу в атмосфері оксиґену та вакуумі, виявлено їх неоднорідність за товщиною, показано, що деґрадаційні процеси визначаються станом кристалічної структури конденсату, температурою та часом відпалів. У рамках наближення середнього вільного пробігу носіїв заряду, дрейфового бар’єра та двошаро­вої моделі Петріца розраховано кінетичні параметри плівок різної структурної досконалості (монокри­стал, полікристал) та встановлено їх залежність від товщини. Показано, що за рахунок розсіювання носіїв заряду на міжзеренних межах середня довжина вільного пробігу носіїв заряду в полікристаліч­них плівках на порядки менша, ніж у монокристалічних і суттєво залежить від температури. Визначе­но електричні параметри приповерхневих шарів та величину енерґетичних бар’єрів. Досліджено залежність електричних параметрів полікристалічних плівок плюмбум халькоґенідів різної товщини d=(20-250) нм від тиску оксиґену Po2=(10-4 – 104) Па. Виявлено два різних механізми акцепторної взаємодії оксиґену з поверхнею тонких плівок, які пов’язані із заміщенням халькоґену в анйонній підґратці та вкоріненням у міжвузля кристалічної структури основної матриці, запропонова­но їх кристалохімічні моделі. Виявлені деґрадаційні процеси під час ізохорного та ізотермічного відпалів на повітрі плівок плюмбум халькоґенідів, станум телуриду різної структурної досконалості, типу провідності, вихідної концентрації носіїв пояснено внутріфазовими і фазовими процесами із участю оксиґену. Показано, що складний характер зміни електричних параметрів під час вакуумного відпалу витриманих на повітрі плівок обумовлений процесами десорбції оксиґену та халькоґену та проявом власної провідності.

Ключові слова: плюмбум халькоґеніди, тонкі плівки, деґрадація, структура, електричні властивості.

Посилання:

 1. D.M. Freik, Ju.V. Klanichka, Ju.A. Kunyc'kyj, Nanosystemy, nanomaterialy, nanotehnolog'ii', 7 (3), 1001 (2009).
 2. Ju.V. Klanichka, Fizyka i himija tverdogo tila, 10 (4), 819 (2009).
 3. D.M. Freik, O.Ja. Dovgyj, M.A. Galushhak, I.V. Kalytchuk, Ju.V. Klanichka, Optoelektronyka y poluprovodnykovaja tehnyka, (37), 99 (2002).
 4. Ju.V. Klanichka, Fizyka i himija tverdogo tila, 10 (1), 90 (2009).
 5. Ju.V. Klanichka, M.O. Galushhak, Ja.S. Javors'kyj, Fizyka i himija tverdogo tila, 8 (3), 517 (2007).
 6. Ju.V. Klanichka, B.S. Dzundza, L.T. Harun, G.D. Matei'k, Fizyka i himija tverdogo tila, 10 (2), 303 (2009).
 7. D.M. Freik, Ju.V. Klanichka, Ja.S. Javors'kyj, L.V. Turovs'ka, G.D. Matei'k, Fizyka i himija tverdogo tila, 9 (2), s. 255 (2008).
 8. D.M. Freik, B.S. Dzundza, G.D. Matei'k, Ju.V. Klanichka, Fizyka i himija tverdogo tila, 7 (2), 245 (2006).
 9. B.S. Dzundza, G.D. Mateik, Ju.V. Klanichka, Fizyka i himija tverdogo tila, 7 (3), 457 (2006).
 10. M.O. Galushhak, Ju.V. Klanichka, G.D. Matei'k, O.L. Sokolov, Ja.S. Javors'kyj, Fizyka i himija tverdogo tila, 8 (2), 301 (2007).
 11. D.M. Freik, O.L. Sokolov, Ju.V. Klanichka, Visnyk Prykarpats'kogo universytetu. Matematyka, fizyka, (3), 65 (2007).
 12. M.A. Lopjanko, Ju.V. Klanichka, B.S. Dzundza, L.T. Harun, Fizyka i himija tverdogo tila, 10 (3), 582 (2009).
 13. L.Y. Mezhylovskaja, O.Ja. Dovgyj, Y.V. Kalytchuk, Ju.V. Klanychka, XIV Mezhdunarodnyj sympozyum ISTEE-14 (Harkiv, 2002), s. 130.
 14. B.S. Dzundza, O.L. Sokolov., V.F. Pasichnyak, Yu.V. Klanichka, Shosta mizhnar. konf. molodyh vchenyh z prykladnoi fizyky (Kyi'v, 2006), s. 134.
 15. D.M. Freik, B.S. Dzundza, Ja.P. Salij, G.D. Mateik, Ju.V. Klanichka, II naukovo-tehnichna konf. z mizhnar. uchastju (Kremenchuk, 2006), s. 21.
 16. B.S. Dzundza, G.D. Mateik, Ju.V. Klanichka, HHII nauch. konf. stran SNG (Odesa, 2006), s. 342.
 17. B.S. Dzundza, Ju.V. Klanychka, A.L. Sokolov, Ja.S. Javorskyj, New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation: 5th International Conference (Zakopane, Poland, 2007), r. 31.
 18. Ju.V. Klanichka, XI mizhnarodna konferencija z fizyky i tehnolog'ii' tonkyh plivok (Ivano-Frankivs'k, 2007), s. 90.
 19. Ju.V. Klanichka, B.I. Ilkiv, IEF’2007: konf. molodyh uchenyh ta aspirantiv Instytutu elektronnoi fizyky Nacionalnoi akademii nauk Ukrai'ny (Uzhgorod, 2007), s. 133.
 20. D.M. Freik, B.S. Dzundza, V.M. Klanichka, Nanorozmirni systemy: budova, vlastyvosti, tehnologii (NANSYS-2007): II mizhn. konf. (Kyi'v, 2007), s. 402.
 21. Ju.V. Klanichka, G.D. Mateik, Ja.S. Javorskyj, V.F. Pasichnjak, III Mizhnarodna naukovo-praktychna konf. «Elektronna tehnika ta suchasni informacijni tehnologii'» (Kremenchuk, 2008), s. 92.
 22. Ju.V. Klanichka, G.D. Mateik, Ja.S. Javors'kyj, Sensorna elektronika ta mikrosystemni tehnologii (SEMST-3): 3-ja Mizhnarodna naukovo-tehnichna konf. (Odesa, 2008), s. 123.
 23. D.M. Freik, B.S. Dzunza, Ju.V. Klanychka, Ja.S. Javorskyj, 3-ja mezhdunarodnaja konferencyja po fyzyke jelektronnyh materyalov FYJeM’08 (Kaluga, Rossyja, 2008), s. 125.
 24. Ju.V. Klanichka, XII mizhnarodna konferencija z fizyky i tehnolog'ii' tonkyh plivok (Ivano-Frankivs'k, 2009), s. 55.
 25. B.S. Dzundza, Yu.V. Klanichka, G.D. Mateik, R.O. Dzumydzei, Ia.S. Iavorskyi, 6 International Conference New electrical and electromic technologies and their industrial implementation (Zakopane, Poland, 2009), r. 28.
 26. L.I. Nykyruj, B.S. Dzundza, R.O. Dzumedzej, Ju.V. Klanichka, IV Ukrai'ns'ka naukova konferencija z fizyky napivprovidnykiv (Zaporizhzhja, 2009), s. 192.
 27. L.Y. Nykyruj, B.S. Dzundza, Ju.V. Klanychka, R.O. Dzumedzej, IV Mezhdunarodnaja nauchnaja konferen¬cyja Aktual'nye problemy fyzyky tverdogo tela (Mynsk, Belarus', 2009), s. 147.

Повний текст: PDF
5 :: 0

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.