Термічна модифікація ТіО2: вплив на структуру та параметри інтеркаляційного струмоутворення

О. В. Морушко, М. Я. Сегін, І. М. Будзуляк, І. А. Климишин, Р. В. Ільницький, Л. С. Яблонь, Т. Л. Потапенко

Анотація


Встановлені зміни структури нанорозмірного TiO2 анатазної форми, які викликані дією термічної модифікації у вакуумі в залежности від температури. Показано, що ці структурні перетворення істотно впливають на ступінь інтеркаляції літію в ТіО2. Визначені оптимальні параметри термічної модифікації, при яких ступінь «гостьового» навантаження зростає від х = 1,8 до х = 2,9.

Ключові слова: термічна модифікація, інтеркаляційне струмоутворення, діоксид титану, літієві джерела струму.

Посилання:

  1. Li+-іnterkaljacіja v tal'k, legovanij kisnem і sіrkoju / A.Ju. Pіdluzhna, І.І. Grigorchak, M.V. Nikipanchuk, B.K. Ostafіjchuk, І.M. Budzuljak, M.M. Mіcov, L.S. Jablon' // Fіzika і hіmіja tverdogo tіla. – 2010. – T. 11, № 2. – S. 447-452.
  2. McKinnon W.R. Physical mechanisms of intercalation / W.R. McKinnon, R.R. Haering // Modern Aspects of Electrochemistry. – New York. – 1983. – P. 235-261.
  3. Mirzoev F.H. Lazernoe upravlenie processami v tverdom tele / F.H. Mirzoev, V.Ja. Panchenko, L.A. Shelepin // Uspehi fizicheskih nauk. – 1996. – V. 166, № 1 – S. 1-32.
  4. Kuranov A.V. Vlijanie interkaljacii 3d – elementami na strukturu i fizicheskie svojstva titana MhTіSe2 (M = Cr, Fe, Co) / A.V. Kuranov, V.G. Pleshhev, A.N. Titov i dr. // Fizika tverdogo tela. – 2000. – T. 42, № 11. – S. 2029-2032.
  5. Raman spectroscopy of the laser irradiated titanium dioxide / V.V. Strelchuk, I.M. Budzulyak, S.I. Budzulyak, R.V. Ilnytskyy, V.O. Kotsyubynskyy, M.Ya. Segin, L.S. Yablon // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2010. – V. 13, № 3. – P. 309-313.
  6. Zmіna ctrukturi nanodispersnogo TiO2 v polі dії lazernogo vipromіnjuvannja / M.Ja. Segіn, І.M. Budzuljak, R.V. Іl'nic'kij ta іn. // Fіzichna іnzhenerіja poverhnі. – 2010. – T. 8, № 3. – S. 222-227.

 


Повний текст: PDF