Інтеркаляція літію в титану (IV) оксид, допований сульфуром

Х. С. Бесага, Р. В. Ільницький, Я. І. Вахула, І. В. Луцюк

Анотація


За допомогою твердофазового та золь-гель методу синтезовано порошки нанокристалічного титану (ІV) оксиду, допованого сульфуром (S-TiO2). Золь-гель порошок складається із сферичних частинок діаметром близько 1 мкм, які утворені наносферами діаметром 20 нм. Порошок, який синтезований твердофазовим методом, складається із наночастинок у формі паралелепіпедів, лінійні розміри яких коливаються в межах 10-40 нм. Підтверджено придатність S-TiO2 як електродного матеріялу літієвих джерел струму, оскільки інкорпорація йонів сульфуру в титану (ІV) оксид призводить до підвищення електродного потенціялу відносно літію в межах (~ 3,7–4,1 В) та збільшення електрохемічних параметрів первинних літієвих джерел струму.

Ключові слова: золь-гель, титану оксид, сульфур, порошок, наносфери, електродний потенціял, електродний матеріял, літієве джерело струму.

Посилання:

  1. Buharov V.A. Novі elektrodnі materіali dlja superkondensatorіv // Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. – 2007. – № 21. – R. 25-28.
  2. Pyorishkov D.V., Grigoryeva A.V., Semenenko D.A., Goodilin E.A., Volkov V.V., Dembo K.A., Tretyakov Yu.D. Preparation history influence on structural units ordering of vanadium pentoxide xerogel // Dokladi Chem. – 2006. – Vol. 406, № 1. – R. 9-13.
  3. Yoshio Okaa, Takeshi Yaob and Naoichi Yamamotoc. Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of a New BariumVanadium Bronze Ba1+xV8O21 with a Tunnel Structure // Journal of Solid State Chemistry. – 2000. – Vol. 150, № 2. – R. 330-335.
  4. Kuranov A.V., Pleshhev V.G., Titov A.N. i dr. Vlijanie interkaljacii 3d – elementami na strukturu i fizicheskie svojstva titana MhTіSe2 (M=Cr, Fe, Co) // FTT. – 2000. – T. 42, № 11. – S. 2029–2032.
  5. Mironjuk І.F., Lobanov V.V., Ostafіjchuk B.K., Grigorchak І.І., Іl'nic'kij R.V. Elektronna struktura ta vlastivostі dіoksidu titanu, іnterkal'ovanogo metalevim lіtієm // Fіzika і hіmіja tverdogo tіla. – 2001. – T. 2, № 3. – S. 493-499.
  6. Ostafіjchuk B.K., Budzuljak І.M., Gasjuk І.M., Іl'nic'kij R.V. Rentgenіvs'kі 2,5Kβ emіsіjnі smugi Ti vіd nanokristalіchnogo dіoksidu titanu, іnterkal'ovanogo іonami lіtіju // Fіzika і hіmіja tverdogo tіla. – 2004. – T. 5, № 2. – S. 271-276.
  7. Ostafіjchuk B.K., Іl'nic'kij R.V., Budzuljak І.M., Grigorchak І.І., Mironjuk І.F., Mandzjuk V.І., Ugorchuk V.V. Osoblivostі іnterkaljacії lіtієm vihіdnogo ta lazerno opromіnenogo nanodispersnogo TіO2 // Fіzika і hіmіja tverdogo tіla. – 2004. – T. 5, № 4. – S. 776-782.
  8. Hague D.C., Mayo M.J. Controlling crystallinity during processing of nano-crystalline titania // J. Am. Ceram. Soc. – 1994. – 77. – R.1957.
  9. Tajammul Hussain S., Khaiber Khan, Hussain R. Size control synthesis of sulfur doped titanium dioxide (anatase) nanoparticles, its optical property and its photo catalytic reactivity for CO2 + H2O conversion and phenol degradation // Journal of Natural Gas Chemistry. – 2009. – 18, №4. –  R. 383-391.

Повний текст: PDF
5 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.