№ 20 (2016)

Зміст

Тверді мастильні матеріали (огляд) PDF
І. V. Sulyma, H. О. Sirenko 4-18
Теорія та аналіз випадкових процесів: 1. Коливання та коливальні системи (огляд) PDF
H. О. Sirenko, D. А. Fundyur, H. Ya. Stefanyuk 19-29
Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому PDF
V. М. Svitovy, І. D. Zhylyak 30-33
Теорія кристалічного поля шпінельних структур PDF
Т. R. Tatarchuk, U. L. Kush 34-39
Дослідження тетрарної сполуки TmLi0.71Сo1.29Sn2 методом монокристалу PDF
А. О. Stetskiv, V. V. Pavlyuk 40-43
Виділення ароматних речовин з кави методом відгонки з водяною парою PDF
Kh. V. Buzhdyhan, S. А. Kurta 44-51
Математичний опис процесів диспергування вуглецевих волокнистих матеріалів та полімерних композицій за хемо-механо-активаційною технолоґією PDF
H. О. Sirenko, L. М. Soltys 52-66
Вуглецеві адсорбенти з кукурудзяних качанів, що одержані мікрохвильовим активуванням фосфорною кислотою PDF
S. І. Trofymenko, N. V. Sych, М. М. Tsyba, О. І. Piddubna, О. М. Puziy 67-71
Сучасний поступ у синтезі каталізаторів із сульфурпохідними у поверхневому шарі PDF
О. А. Dudarko 72-76
Solid Lubricants and Coating for Operation in Vacuum PDF
G. I. Troyanovskaya 77-86
Комплексна переробка технічних олій: концепція, методи і технолоґії процесів PDF
V. І. Kyrychenko, H. О. Sirenko, V. P. Nezdorovin 87-96
Метод та методолоґія дослідження деформаційних та пружних властивостей епоксидних композитів під час твердіння та термоударів PDF
H. О. Sirenko, М. І. Martynyuk, І. А. Mandzyuk 97-112
Фізичні методи дослідження речовин (курс лекцій). Вступ PDF
H. О. Sirenko, М. І. Martynyuk, L. М. Soltys 113-124
Сучасна освітня концепція і досконалість інформаційно-дидактичної системи навчальних фундаментальних дисциплін вищої школи PDF
V. І. Kyrychenko, V. P. Nezdorovin 125-132
Періодична таблиця поповнилася новими первнями (елементами) PDF
H. О. Sirenko, Т. R. Tatarchuk, М. V. Myslin 133-135
75 років Сіренку Геннадію Олександровичу PDF
Editorial board 136-141


ISSN: 2310-1288