№ 18 (2014)

Зміст

Ферум і манґан у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій PDF
В. М. Світовий, І. Д. Жиляк 4-7
Золь-гель-технолоґія у формуванні нанорозмірної структури шпінельних феритів (огляд) PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, І. П. Яремій, Є. В. Бойко 8-15
Синтез солей 3,4-диметилхінолінію: 1. Методи одержання хінолінів (огляд) PDF
О. М. Верста-Ядлош 16-23
Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч PDF
Є. Р. Лучкевич, М. П. Матківський, І. В. Кравець, В. М. Луцишин 24-30
Математичне моделювання адіабатного мононітрування толуену PDF
А. О. Красильнікова, С. О. Кондратов 31-35
Механізм утворення шпінельного NiAl2O4 внаслідок поверхневих взаємодій у системі NiO – Al2O3 PDF
Т. Р. Татарчук, І. П. Яремій, І. Ю. Старко 36-41
Кристалохімічні параметри шпінельних твердих розчинів системи ZnAl2O4 – СоAl2O4 PDF
Т. Р. Татарчук, М. Р. Лясковська 42-46
Синтез і кристалічна структура Tm6Li0.56Co11.44Sn10 PDF
А. О. Стецьків, В. В. Павлюк 47-50
Визначення деяких важких металів у волоссі людини методом інверсійної вольтамперометрії PDF
О. Ю. Купчик 51-54
Кореляція протизносних та антифрикційних властивостей карбоволокнита з шорсткістю металевих контртіл за надграничних та граничних питомих навантажень PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Б. Складанюк, І. В. Сулима 55-68
Електрохімічна інтеркаляція йонів літію в нанопористий вуглецевий матеріал PDF
Н. І. Нагірна, В. І. Мандзюк 69-81
Хронолоґія відкриттів, пов’язаних із Гідроґеном. Частина 2. Відкриття XІХ – XХI століть PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, І. Ю. Старко 82-96
Оксиґен: хронолоґія історичних відкриттів. Частина 2. Дослідження кисню та сполук Оксиґену у ХІХ – ХХІ століттях PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, М. Р. Лясковська 97-114
Епоксидні смоли і композиційні матеріали на їх основі (огляд) PDF
М. І. Мартинюк, Г. О. Сіренко, Л. Я. Бойко 115-132
Elementary Particles and the Forces of Nature PDF
Stephen W. Hawking 133-138


ISSN: 2310-1288