№ 17 (2013)

Зміст

Електромаґнітні властивості магнієвих і ніколевих наноферитів з діамаґнітним заміщенням та їх композитів на основі барій титанату PDF
В. С. Бушкова 4-13
Синтез єнамінів на основі дімедону та амінокислот і квантово-хімічні розрахунки їх електронної та просторової будови PDF
Д. О. Мельник, О. Д. Мельник 14-18
Дослідження цитотоксичної активності єнаміну та діоксодекагідроакридину на основі тесту Allium cepa PDF
О. Я. Мельник, О. С. Ястребова, Д. О. Мельник, А. О. Стецьків 19-24
Одержання кристалогідрату магній хлориду з хлоридмагнієвих розчинів калійного виробництва PDF
І. Ю. Костів, Я. І. Артус 25-29
Фізико-хімічні основи добування бішофіту (MgCl2∙6H2O) з природних та техноґенних магнійхлоридних розчинів PDF
І. Ю. Костів, Я. І. Артус 30-33
Механізми дефектоутворення в кристалах системи Pb-Tl-Te PDF
Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, В. М. Бойчук, Р. О. Дзумедзей 34-44
Використання методу ґазодинамічного потоку пари для осадження сполук PbS та ZnS PDF
Р. І. Никируй 45-49
Технолоґічні чинники ґазодинамічного осадження наноструктурованих конденсатів CdS, ZnS PDF
Р. І. Никируй 50-54
Модель механізму формування шпінельної структури в системі MgO – Al2O3 PDF
Т. Р. Татарчук, М. В. Мислін, І. Ю. Старко 55-61
Піноматеріали на основі неорґанічного зв’язуючого PDF
Н. Є. Шолух 62-65
Адсорбція та хімічні перетворення дециламіну на поверхні кремнезему PDF
О. О. Дудік, Т. В. Кулик, Б. Б. Паляниця, С. С. Тарнавський 66-71
Одержання, будова та електрохімічні властивості наночастинок оксидів титану, магнію та їх гідратованих форм PDF
В. Л. Челядин, І. Ф. Миронюк 72-85
Деґрадація структури та фізичних властивостей плівок АIVВVI під впливом зовнішніх чинників PDF
Ю. В. Кланічка 86-95
Використання системи характеристичних йонно-атомних відстаней для розрахунку кристалохімічних параметрів шпінельних сполук Mg1-xNixAl2O4 PDF
Т. Р. Татарчук, І. Ю. Старко, М. В. Мислін 96-100
Сучасні технолоґії реґенерації та знешкодження відпрацьованих бурових промивальних рідин PDF
М. Я. Маґун, С. А. Гурський, О. М. Верста, Р. В. Зіньков, О. Є. Забільська, Н. В. Маґун 101-105
Хронолоґія відкриттів, пов’язаних із Гідроґеном. Частина 1. Відкриття XVI – XVIII століть PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, І. Ю. Старко 106-117
Оксиґен: хронолоґія історичних відкриттів. Частина 1. Триразове відкриття Оксиґену та хімічна революція PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, М. Р. Лясковська 118-129
Wear Ability of Metal Surfaces in Lubrication with Polycomponent Compositions based on Chemical-Modification Rape-Oil PDF
H. O. Sirenko, O. V. Кuzyshyn, L. Ya. Midak 130-136
Лекція як спосіб мотивації до вивчення дисципліни «Медична хімія» студентів-стоматологів PDF
І. Д. Сиротинська 137-140
Методика проведення практичних занять з неорґанічної хімії на фармацевтичному факультеті PDF
А. О. Стецьків, Л. В. Стецьків, А. М. Дмитрів 141-143
Фізична хімія (курс лекцій). Лекція 5. Термохімія PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. М. Солтис 144-151
Хімія та технолоґія неорґанічних волокон (курс лекцій). Лекція 7. Фізико-хімія поверхонь вуглецевих волокон, одержаних з гідратцелюлозних матеріалів під час термообробки в присутності сполук фосфору та бору PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Б. Складанюк 152-159
Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Хімія неорґанічна» (для студентів спеціальності «Біолоґія») PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, О. В. Шийчук 160-166
Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Хімія аналітична» (для студентів спеціальності «Біолоґія») PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин 167-176


ISSN: 2310-1288