№ 15 (2012)

Зміст

Електронні властивости та мікро- і наноструктура поверхонь галоґенідів цезію й селенідів індію PDF
П. В. Ґалій 4-33
Процеси та механізми формування неупорядкованих наноструктур в аморфних халькоґенідних плівках PDF
М. Ю. Бобик 34-44
Періодична таблиця офіційно доповнена новими первнями PDF
Г. О. Сіренко, М. І. Цьомко 45-48
Гомеопа́тія як науковий метод лікування отрутами (огляд) PDF
Л. Я. Мідак, Ю. Д. Пахомов, Х. В. Алмашина 49-72
Солі хінолінію як біольоґічно-активні речовини (огляд) PDF
О. М. Ядлош, Б. М. Гуцуляк, О. Л. Яцків, М. Я. Маґун 73-80
Кристалохемічні моделі точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системах ZnS–ZnSe, ZnS–ZnTe, ZnSe–ZnTe PDF
Д. М. Фреїк, Г. Я. Гургула, В. М. Бойчук, Т. П. Вінтоняк 81-93
Катодні матеріяли літієвих джерел струму на основі ТіО2, допованого ніобієм PDF
І. М. Будзуляк, Л. М. Гуменюк, Р. В. Ільницький, І. П. Яремій 94-98
Кристалоквазіхемічний механізм розчинення літій-натрієвих феритів і природа активних центрів поверхні PDF
Т. Р. Татарчук 99-105
Кінетика реакції азосполучення 9,10-антрахіноїлдіазонію PDF
В. О. Конуп, Є. Р. Лучкевич, В. М. Луцишин, Т. М. Тарас 106-108
Теплофізичні властивости металів та стопів: 4. Залежність лінійного коефіцієнта теплового розширення від температури та радіусу атомів PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко 109-131
Фізико-хемія та трибологічні властивости полімерних композитів, наповнених карбонізованими волокнами з Cu0, Ni0, Cu0–Ni0 та Ni0–Cu0 покриттями PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. І. Кириченко 132-149
Закономірности зміни мікрошорсткости спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час механо-фізико-хемічних процесів тертя та зношування PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. П. Свідерський, Б. О. Таланкін 150-178
Методичні особливости викладання фізичної та колоїдної хемії за кредитно-модульною системою навчання PDF
А. М. Дмитрів, А. О. Стецьків, О. В. Боднарчук 179-181
Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Неорґанічна хемія» для студентів спеціяльности «аґрохемія та ґрунтознавство» PDF
Т. Р. Татарчук, І. В. Мазепа 182-193
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Харчова хемія» PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин 194-201
Curriculum of Course of «Professional English (foreign language)» PDF
O. V. Kuzyshyn, H. O. Sirenkо 202-211
«Михайло Кравчук – Гомер математики», математик від БОГА, педагог – від СЕРЦЯ (доля вченого на тлі траґічної історії України) PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис 212-224
Мозес Ґомберґ – видатний хемік, родом з Центральної України PDF
В. О. Конуп, В. М. Луцишин, Є. Р. Лучкевич 225-226


ISSN: 2310-1288