№ 14 (2012)

Зміст

Електрохемічні властивости оксидних наноматеріялів
В. О. Коцюбинський 4-28
Профілі деформації імплантованих йонами бору монокристалічних плівок ферум-ітрієвого ґранату на ґадоліній-ґалієвому ґранаті, які обчислені з одночасним використанням результатів симетричної та асиметричної ґеометрій зйомки PDF
Б. К. Остафійчук, В. І. Кравець, І. П. Яремій, С. Я. Клюка 29-37
Структура та антифрикційні властивости присадок на основі ліґандів комплексних сполук купруму (ІІ) PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко 38-49
Фізико-хемічні основи металізації вуглецевих волокон та явище вибіркового переносу міді в трибоконтакті полімерний композит – метал PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, М. Б. Складанюк 50-76
Розподіл манґану в системі ґрунт – вода – рослина в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції PDF
Н. В. Довганич, І. В. Мазепа, У. О. Мазепа-Крижанівська 77-82
Гібридні системи на основі літій-манґанової шпінелі та пористого вуглецевого матеріялу PDF
І. М. Будзуляк, Н. Я. Іванічок, Р. П. Лісовський, Б. І. Рачій 83-91
Механізми дефектоутворення в кристалах у системі Pb-Bi-Te PDF
Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, В. М. Бойчук 92-102
Квантово-хемічний розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень у кристалах цинк сульфіду PDF
Д. М. Фреїк, Т. О. Паращук, В. М. Чобанюк 103-108
Фізичні методи дослідження речовин: Техніка ІЧ-спектроскопічних досліджень (огляд) PDF
М. І. Цьомко, Г. О. Сіренко, І. В. Мазепа 109-129
Теплофізичні властивости металів та стопів: 3. Залежність коефіцієнта теплоємности від температури та радіусу атомів PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко 130-148
Фізико-хемія поверхні карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, Л. Я. Мідак, І. В. Кравець 149-170
Досвід впровадження кредитно-модульної системи орґанізації навчального процесу з орґанічної хемії на фармацевтичному факультеті медичного університету PDF
Н. С. Леочко 171-175
Методольоґія наукових досліджень (курс лекцій). Лекція 2: Стандартні класифікації інформації та інформаційного поля PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, О. Г. Сіренко 176-191
Фізична хемія. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): Теплофізичні властивости термодинамічних систем. 2. Теплопровідність PDF
Г. О. Сіренко, Л. В. Базюк, Н. І. Бертолон 192-196
Роалд Хоффман – Нобелівський лавреат родом з України PDF
Г. О. Сіренко 197-198


ISSN: 2310-1288