№ 13 (2011)

Зміст

Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріялів різної структурної впорядкованости
І. М. Будзуляк 4-26
Вплив йонного і лазерного опромінення на кристалічну та маґнітну мікроструктури ферит-ґранатових плівок PDF
Л. С. Яблонь 27-36
Формування підсистеми дефектів структури і електричні властивости плівок сполук IV-VI PDF
Я. П. Салій 37-61
Синтез та фізико-хемічні властивости катодних матеріялів літієвих джерел струму на основі складних ферумвмісних оксидів PDF
І. М. Гасюк 62-87
Дефектна підсистема і кристалохемічна модель амфотерної дії атомів Стибію у кристалах плюмбум телуриду PbTe:Sb PDF
Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, В. М. Бойчук, І. В. Горічок 88-95
Дефектна підсистема і кристалохемічні моделі дефектоутворення у кристалах самарій сульфіду (SmS) PDF
М. О. Шевчук 96-101
Теплофізичні властивости металів та стопів. 2. Залежність коефіцієнта теплопровідности від температури та радіусу атомів PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко, Н. І. Бертолон 102-121
Природні полімерні плівкоутворювачі для передпосівної обробки насіння PDF
С. А. Курта, О. О. Струмінська, М. С. Курта 122-129
Переробка та утилізація відходів рулонів шпалер з полімерним покриттям PDF
О. О. Струмінська, С. А. Курта, О. Л. Воронич, М. С. Курта 130-133
Синтез малотоксичних карбамідоформальдегідних смол з використанням доконденсації PDF
С. В. Федорченко, С. А. Курта 134-140
Тепло- і масообмін у хемічній технолоґії. Лекція. «Теплові та холодникові устави: ІІ. Холодникові устави» PDF
Г. О. Сіренко, Л. В. Базюк, Я. І. Артус 141-151
Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Неорґанічна хемія» Частина І. Теоретичні основи неорґанічної хемії PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак 152-173
Чи українській мові потрібен український правопис? PDF
Олександр Пономарів 174-175
Видатний фізико-хемік, успішний університетський менеджер – Остафійчук Богдан Костянтинович PDF
Г. О. Сіренко 176-186
Іван Вакарчук: видатний фізик, наш Міністр освіти та науки PDF
Г. О. Сіренко 187-190


ISSN: 2310-1288