№ 12 (2011)

Зміст

Струмоутворення у літієвих джерелах з катодом на основі гідратованого діоксиду титану
В. Л. Челядин, В. О. Коцюбинський, І. Ф. Миронюк 4-31
Вплив умов отримання станум діоксиду на енерґоємнісні параметри електрохемічної системи Li / SnO2 PDF
І. Ф. Миронюк, В. І. Мандзюк, В. О. Коцюбинський, Р. В. Ільницький, В. Л. Челядин 32-38
Інтеркаляція літію в титану (IV) оксид, допований сульфуром PDF
Х. С. Бесага, Р. В. Ільницький, Я. І. Вахула, І. В. Луцюк 39-43
Осадження магній гідроксиду з хлоридмагнієвих розчинів, декарбонізованим доломітом за низької температури PDF
О. М. Дуда, І. Ю. Костів 44-47
Одержання, фізичні властивости плівок і кластерів CdS та структури на їх основі PDF
В. В. Кусьнеж 48-60
Морфолоґія та електрохемічні властивости термічно модифікованого нанопористого вуглецю
Б. І. Рачій 61-72
Катодні речовини літієвих джерел струму на основі лазерно-модифікованого діоксиду титану PDF
М. Я. Сегін 73-84
Створення та фотоелектричні властивости структур на основі багатокомпонентних халькоґенідів PDF
Р. Ю. Петрусь 85-95
Фізико-хемічні процеси електрохемічної інтеркаляції Li+ у Zn-заміщені літій-залізні шпінелі PDF
С. А. Галігузова 96-106
Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та проґнозування властивостей PDF
Т. Р. Татарчук 107-118
Дефектоутворення у тонких плівках станум телуриду під час вирощування з парової фази PDF
В. В. Прокопів (мол.) 119-123
Методи лінійної множинної кореляції та реґресії в хемічному матеріялознавстві PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, О. Г. Сіренко 124-132
Питома площа ґавсовської анізотропної та ізотропної шорстких поверхонь
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Ф. Семенюк 133-151
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Біоорґанічна хемія» PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак 152-159
Українець Анатолій Скороход – видатний математик сучасности PDF
Г. О. Сіренко 160-161


ISSN: 2310-1288