№ 11 (2011)

Зміст

Термічна обробка природного доломіту і взаємодія одержаних продуктів з водою PDF
О. М. Дуда, І. Ю. Костів 4-7
Вплив домішок оксидів лужних металів на природу активних центрів гематиту PDF
Т. Р. Татарчук 8-13
nX–Р–T-діаґрами рівноваґи для CdTe, PbTe, SnTe при двотемпературному відпалі PDF
В. В. Прокопів (мол.) 14-20
Леґування плюмбум телуриду перехідними металами (Co, Ni) PDF
Л. В. Туровська 21-25
Кристалічна структура приповерхневих шарів монокристалів Gd3Ga5O12, імплантованих йoнами Нe+ PDF
С. І. Яремій 26-36
Маґнітна і кристалічна мікроструктури плівок залізо-ітрієвого ґранату (ЗІҐ), імплантованих йонами фосфору та оксиґену PDF
О. О. Григорук 37-47
Структура та фізико-хемічні властивости плівок халькоґенідів плюмбуму, отриманих із ґазодинамічного потоку пари PDF
Р. І. Никируй 48-58
Синтез, кристалічна структура та електричні властивости керамік Li2O – Fe2O3 – Al2O3 на межі метастабільних станів PDF
Б. Я. Депутат 59-72
Вплив метильного замісника в β-положенні хінолінового ядра на величини порядків зв’язків індолінових похідних четвертинних солей 1-Алкіл(Арил)-3,4-диметилхінолінію PDF
О. М. Верста-Ядлош 73-76
Дослідження реакцій конверсії хлоридних калійних і калійно-магнієвих мінералів із натрій сульфатом PDF
М. І. Артус, І. Ю. Костів 77-80
Методи визначення ентальпії металів та стопів (огляд) PDF
Л. В. Базюк, Н. В. Мещерякова 81-89
Аналіза енерґетичних та економічних показників процесу прямої конверсії метану в метанол у «м’яких» умовах PDF
О. Б. Целіщев 90-94
Вплив орієнтації волокнистих наповнювачів полімерного композиту на зношування та параметри мікрошорсткости поверхонь тертя PDF
Л. М. Солтис, Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак 95-104
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фармацевтична хемія та фармаколоґія» PDF
Г. О. Сіренко, М. А. Мазепа, Л. В. Базюк 105-116
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Медична хемія» PDF
Г. О. Сіренко, І. В. Мазепа, О. В. Кузишин 117-132
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Токсиколоґічна хемія» PDF
Г. О. Сіренко, І. В. Мазепа, Л. Я. Мідак 133-142
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Методолоґія наукових досліджень» PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, О. В. Шийчук 143-153
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Біонеорґанічна хемія» PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин, Т. Р. Татарчук 154-161
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Хемія неорґанічних волокон» PDF
Г. О. Сіренко, Л. В. Базюк 162-165
Вітаємо з 70-літтям та 40-ми роковинами науково-педагогічної діяльності Сіренка Геннадія Олександровича PDF
Редакційна колегія 166-167


ISSN: 2310-1288