№ 10 (2010)

Зміст

Фізико-хемія процесів вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів на неорґанічних сорбентах PDF
Г. В. Васильєва 4-14
Розробка технолоґії отримання нових орґаносилікатних композитних матеріялів PDF
Н. Є. Шолух 15-26
Зарядовий стан катйонних вакансій та термодинамічний n-p-перехід у твердому розчині Pb1-xSnxTe PDF
Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, Л. Д. Юрчишин, В. М. Бойчук 27-32
Нестехіометричні точкові дефекти у кристалах цинк телуриду PDF
Д. М. Фреїк, Г. Я. Гургула 33-37
Головні йони у водах Закарпаття PDF
О. М. Верста-Ядлош, М. В. Копилюк 38-44
Збагачення каустифікованого доломіту активним магній оксидом PDF
О. М. Дуда, І. Ю. Костів 45-48
Кванто-хемічні розрахунки величин порядків π-зв’язків у ланцюзі барвників, одержаних на основі четвертинних солей перхлоратів 1-Aлкіл(Aрил)-3,4-диметилхінолінію з N-етилхіноліном PDF
О. М. Ядлош-Верста, В. В. Левінський 49-53
Межі зростання гармонійного ряду PDF
Б. М. Стефанюк 54-57
Уточнення та зауваги до статті Б.М. Стефанюка «Межі зростання гармонійного ряду» PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис 58-71
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія» PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, І. В. Мазепа, М. П. Матківський 72-86
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Металознавство» PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, Л. М. Солтис 87-95
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фізика і хемія поверхні твердих тіл» PDF
Г. О. Сіренко, Д. М. Фреїк, Л. М. Солтис, О. В. Кузишин 96-113
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Хемія діазосполук» PDF
Є. Р. Лучкевич 114-117
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Харчова хемія» PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин 118-122
Методика експериментального дослідження нано- та мікрошорсткости поверхні за допомогою моделі випадкового поля PDF
Г. О. Сіренко, М. Ф. Семенюк, Л. М. Солтис 123-140
Біохемія цукрового діабету: 2. Експериментальна частина – 1 PDF
Н. В. Ковалишин, Х. В. Алмашина, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак 141-157
Перший у світі транзистор на кремнію виготовив українець Микола Голоняк PDF
Імена української слави 158-160


ISSN: 2310-1288