№ 8 (2009)

Зміст

Спектральні зміни барвника катйонний синій 41 під час взаємодії із карбоксиметилцелюлозою PDF
А. О. Шийчук, Г. О. Сіренко 4-12
Дослідження синтезу форконденсату для карбамідоформальдегідних смол PDF
С. В. Федорченко, С. А. Курта, М. Я. Горланова, М. С. Курта 13-18
Технолоґія переробки полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт. Кристалізація шеніту PDF
О. М. Хацевич 19-22
Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3–HBr–розчинник PDF
Г. М. Окрепка, З. Ф. Томашик, В. М. Томашик 23-33
Екологічний менеджмент: законодавство Європейського Союзу та українські перспективи PDF
М. П. Матківський, В. М. Случик 34-38
Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Фізична хемія: 4. Хемічна кінетика та каталіз» (для студентів спеціальности «Хемія») PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, О. В. Шийчук 39-48
Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Колоїдна хемія» (Фізична хемія поверхневих явищ та дисперсних систем) (для студентів спеціальности «Хемія») PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин 49-64
Фізична хемія: 1. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): 1. Фізична хемія як наука і предмет PDF
Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. В. Базюк 65-77
Особливости викладання хемії слухачам підготовчого відділення факультету підготовки іноземних громадян PDF
І. Д. Сиротинська, А. Л. Романюк, Н. С. Леочко, А. М. Ерстенюк 78-82
Літературні джерела інформації з хемічної та іншої наукової термінолоґії та номенклатури PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, Б. М. Гуцуляк 83-98
Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис 99-101


ISSN: 2310-1288