№ 5 (2008)

Зміст

Утворення феритів при термообробці сумісно осаджених маґній, ферум та хром гідроксидів PDF
А. В. Луцась, М. П. Матківський 4-9
Механізм взаємодії MgO, ZnO та Fe2O3 при утворенні маґній-цинкових феритів PDF
Т. Р. Татарчук, Н. Б. Гаманюк, Д. В. Процький 10-13
Кінетичні закономірності окиснення аліфатичних альдегідів, каталізованих гігантськими кластерами паладію PDF
Н. С. Леочко, І. Д. Сиротинська, М. З. Павуш, В. Л. Старчевський, М. К. Старчевський 14-20
Пошук ізомерів в синтезованих похідних четвертинних солей хінолінію: хроматографічний аналіз PDF
Н. Широка, О. М. Верста 21-23
Визначення концентрації гідроксильних груп на поверхні високодисперсних кремнеземів PDF
О. С. Курта, В. С. Луців, С. А. Курта, І. І. Керестій 24-27
Спектральні зміни під час адсорбції барвника Basic Blue 41 на поверхні частинок каоліну і бентоніту PDF
А. О. Шийчук 28-30
Вплив температури термообробки на газовиділення з карбонових волокон у високому вакуумі PDF
Г. О. Сіренко, О. І. Федоришин, Л. Я. Мідак 31-46
Вплив типу і форми наповнювачів на теплофізичні властивості композитів на основі політетрафторетилену і ароматичного поліаміду PDF
Л. В. Базюк, В. П. Свідерський 47-53
Вплив величини дози та потужності випромінення на швидкість зміни вмісту РНК і ДНК в тимусі тварин PDF
Л. Петрина 54-58
Антифрикційні властивості металічних поверхонь при мащенні перфторполіетерами, загущених твердими мікрочастинками комплексів металів PDF
Н. І. Луцишин, Г. О. Сіренко 59-64
Зношування твердих тіл при наявності на їх поверхнях наноплівок мастильних матеріалів PDF
О. В. Кузишин, Г. О. Сіренко 65-72
Вплив технологічних параметрів на фізико-механічні властивості композиційного матеріалу на основі політетрафторетилену та карбонового волокна
Л. Я. Мідак, Г. О. Сіренко 73-83
Відновлення міді в поверхневих шарах металізованого карбонового волокна PDF
М. Б. Квич, Г. О. Сіренко, В. І. Кириченко 84-91
Вплив похідних четвертинних солей хінолінію на стійкість до штамів бактерій овочів PDF
О. М. Верста-Ядлош 92-94


ISSN: 2310-1288