№ 19 (2015)

Зміст

Оцінка вмісту обмінних форм важких металів в осадах стічних вод для їх утилізації в якості орґано-мінеральних добрив PDF
О. М. Марченко, Г. М. Пшинко, В. Я. Демченко 4-8
Отримання біоґазу методом анаеробного бродіння твердих побутових відходів (проект) PDF
С. О. Колеснік 9-12
Формування самоорґанізованих структур у поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів PDF
О. Л. Садова, В. П. Кашицький, П. П. Савчук 13-23
Загасання механоекзоелектронної емісії з поверхонь сколювання номінально чистих та леґованих кристалів калій хлориду PDF
О. Я. Тузяк, М. І. Лосик, М. С. Каркульовська, П. В. Галій 24-31
Первнево-фазовий склад міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих ніколем PDF
П. В. Галій, І. Р. Яровець, Франк Сімон, Я. М. Бужук, В. Л. Фоменко 32-39
Природа активних центрів на поверхні нестехіометричної маґній-алюмінатної шпінелі PDF
Т. Р. Татарчук, І. П. Яремій, М. В. Мислін 40-44
Антиструктурна модель утворення ZnFe2O4, отриманого співосадженням гідроксидів цинку та феруму(ІІІ) PDF
Т. Р. Татарчук, Н. Д. Палійчук 45-49
Кристалічна та електронна структура сполуки Yb5Na4Ge4 PDF
А. О. Стецьків 50-54
Теорія кристалічного поля для комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у плоскоквадратичному та тетраедричному оточеннях ліґандів PDF
Т. Р. Татарчук, У. Л. Куш 55-62
Властивості вуглецевих волокон (огляд) PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Б. Складанюк 63-72
Триболоґічні властивості вуглецевих волокон у стані вільної дисперсії PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Б. Складанюк 73-83
Physico-Chemical Mechanics of Nano- and Microrough Surfaces of Solid States PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys 84-87
Розробка експрес-методу визначення метаналю у стічних водах підприємств деревообробної промисловості PDF
С. В. Федорченко 88-92
Властивості моторного палива з активаторами згоряння PDF
В. С. Рібун, С. В. Федорченко, С. А. Курта 93-99
Проґнозування площі можливого хімічного забруднення з використанням середовища Visual Basic Application PDF
В. В. Борик 100-102
Вплив кута орієнтації вуглецевого волокна на інтенсивність зношування карбоволокнитів та карботекстолітів PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, Ю. Д. Пахомов 103-117
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Неорґанічна хімія» на фармацевтичному факультеті PDF
А. О. Стецьків, Л. В. Стецьків 118-121


ISSN: 2310-1288