Інформація про автора

Сіренко, Г. О., Україна

 • № 19 (2015) - Статті
  Властивості вуглецевих волокон (огляд)
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - Статті
  Триболоґічні властивості вуглецевих волокон у стані вільної дисперсії
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - Статті
  Вплив кута орієнтації вуглецевого волокна на інтенсивність зношування карбоволокнитів та карботекстолітів
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Кореляція протизносних та антифрикційних властивостей карбоволокнита з шорсткістю металевих контртіл за надграничних та граничних питомих навантажень
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Фізична хімія (курс лекцій). Лекція 5. Термохімія
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Хімія та технолоґія неорґанічних волокон (курс лекцій). Лекція 7. Фізико-хімія поверхонь вуглецевих волокон, одержаних з гідратцелюлозних матеріалів під час термообробки в присутності сполук фосфору та бору
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Хімія аналітична» (для студентів спеціальності «Біолоґія»)
  Анотація  PDF
 • № 16 (2012) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Тепло- і масообмін у хемічній технольоґії»
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Періодична таблиця офіційно доповнена новими первнями
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Фізико-хемія та трибологічні властивости полімерних композитів, наповнених карбонізованими волокнами з Cu0, Ni0, Cu0–Ni0 та Ni0–Cu0 покриттями
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Закономірности зміни мікрошорсткости спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час механо-фізико-хемічних процесів тертя та зношування
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Харчова хемія»
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  «Михайло Кравчук – Гомер математики», математик від БОГА, педагог – від СЕРЦЯ (доля вченого на тлі траґічної історії України)
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Структура та антифрикційні властивости присадок на основі ліґандів комплексних сполук купруму (ІІ)
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Фізико-хемічні основи металізації вуглецевих волокон та явище вибіркового переносу міді в трибоконтакті полімерний композит – метал
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Фізико-хемія поверхні карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Методольоґія наукових досліджень (курс лекцій). Лекція 2: Стандартні класифікації інформації та інформаційного поля
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Фізична хемія. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): Теплофізичні властивости термодинамічних систем. 2. Теплопровідність
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Роалд Хоффман – Нобелівський лавреат родом з України
  Анотація  PDF
 • № 13 (2011) - Статті
  Тепло- і масообмін у хемічній технолоґії. Лекція. «Теплові та холодникові устави: ІІ. Холодникові устави»
  Анотація  PDF
 • № 13 (2011) - Статті
  Видатний фізико-хемік, успішний університетський менеджер – Остафійчук Богдан Костянтинович
  Анотація  PDF
 • № 13 (2011) - Статті
  Іван Вакарчук: видатний фізик, наш Міністр освіти та науки
  Анотація  PDF
 • № 12 (2011) - Статті
  Методи лінійної множинної кореляції та реґресії в хемічному матеріялознавстві
  Анотація  PDF
 • № 12 (2011) - Статті
  Питома площа ґавсовської анізотропної та ізотропної шорстких поверхонь
  Анотація
 • № 12 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Біоорґанічна хемія»
  Анотація  PDF
 • № 12 (2011) - Статті
  Українець Анатолій Скороход – видатний математик сучасности
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фармацевтична хемія та фармаколоґія»
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Медична хемія»
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Токсиколоґічна хемія»
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Методолоґія наукових досліджень»
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Біонеорґанічна хемія»
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Хемія неорґанічних волокон»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Уточнення та зауваги до статті Б.М. Стефанюка «Межі зростання гармонійного ряду»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Металознавство»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фізика і хемія поверхні твердих тіл»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Харчова хемія»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Методика експериментального дослідження нано- та мікрошорсткости поверхні за допомогою моделі випадкового поля
  Анотація  PDF
 • № 9 (2010) - Статті
  Статистична оцінка знань студентів за модульною та ректорською контролями
  Анотація  PDF
 • № 9 (2010) - Статті
  СОЛТИС МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
  Анотація  PDF
 • № 8 (2009) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Фізична хемія: 4. Хемічна кінетика та каталіз» (для студентів спеціальности «Хемія»)
  Анотація  PDF
 • № 8 (2009) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Колоїдна хемія» (Фізична хемія поверхневих явищ та дисперсних систем) (для студентів спеціальности «Хемія»)
  Анотація  PDF
 • № 8 (2009) - Статті
  Фізична хемія: 1. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): 1. Фізична хемія як наука і предмет
  Анотація  PDF
 • № 8 (2009) - Статті
  Літературні джерела інформації з хемічної та іншої наукової термінолоґії та номенклатури
  Анотація  PDF
 • № 8 (2009) - Статті
  Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Вплив вмісту компонентів композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену на його механічні властивости
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Фізичні методи дослідження речовин» (для студентів спеціальности «Хемія»)
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Фізична хемія: 1. Хемічна термодинаміка (курс лекцій): 5. Теоретичні основи та прикладні аспекти теплоємности
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Історія вживання літери [ґ] в українській науковій термінолоґії
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Катéдра чи кáфедра?
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній поверхні сталі 45 без мащення
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Українські науково-термінолоґічні словники, у тому числі і хемічної термінолоґії, які знищені комуно-московським окупаційним режимом у 1933 році (після геноциду голодомором в Україні у 1932-1933 роках)
  Анотація  PDF
 • № 6 (2008) - Статті
  Вплив вмісту компонентів композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену на його протизносні властивості
  Анотація  PDF
 • № 6 (2008) - Статті
  Чому хемія, а не хімія?
  Анотація  PDF
 • № 5 (2008) - Статті
  Вплив температури термообробки на газовиділення з карбонових волокон у високому вакуумі
  Анотація  PDF


ISSN: 2310-1288