Інформація про автора

Солтис, Л. М.

 • № 19 (2015) - Статті
  Властивості вуглецевих волокон (огляд)
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - Статті
  Триболоґічні властивості вуглецевих волокон у стані вільної дисперсії
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - Статті
  Вплив кута орієнтації вуглецевого волокна на інтенсивність зношування карбоволокнитів та карботекстолітів
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Кореляція протизносних та антифрикційних властивостей карбоволокнита з шорсткістю металевих контртіл за надграничних та граничних питомих навантажень
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Фізична хімія (курс лекцій). Лекція 5. Термохімія
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Хімія та технолоґія неорґанічних волокон (курс лекцій). Лекція 7. Фізико-хімія поверхонь вуглецевих волокон, одержаних з гідратцелюлозних матеріалів під час термообробки в присутності сполук фосфору та бору
  Анотація  PDF
 • № 16 (2012) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Тепло- і масообмін у хемічній технольоґії»
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Фізико-хемія та трибологічні властивости полімерних композитів, наповнених карбонізованими волокнами з Cu0, Ni0, Cu0–Ni0 та Ni0–Cu0 покриттями
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Закономірности зміни мікрошорсткости спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час механо-фізико-хемічних процесів тертя та зношування
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  «Михайло Кравчук – Гомер математики», математик від БОГА, педагог – від СЕРЦЯ (доля вченого на тлі траґічної історії України)
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Структура та антифрикційні властивости присадок на основі ліґандів комплексних сполук купруму (ІІ)
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Фізико-хемічні основи металізації вуглецевих волокон та явище вибіркового переносу міді в трибоконтакті полімерний композит – метал
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Фізико-хемія поверхні карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування
  Анотація  PDF
 • № 14 (2012) - Статті
  Методольоґія наукових досліджень (курс лекцій). Лекція 2: Стандартні класифікації інформації та інформаційного поля
  Анотація  PDF
 • № 12 (2011) - Статті
  Питома площа ґавсовської анізотропної та ізотропної шорстких поверхонь
  Анотація
 • № 11 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Методолоґія наукових досліджень»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Уточнення та зауваги до статті Б.М. Стефанюка «Межі зростання гармонійного ряду»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Еколоґічна хемія»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Металознавство»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Фізика і хемія поверхні твердих тіл»
  Анотація  PDF
 • № 10 (2010) - Статті
  Методика експериментального дослідження нано- та мікрошорсткости поверхні за допомогою моделі випадкового поля
  Анотація  PDF
 • № 9 (2010) - Статті
  Означення ізотропности нано- та мікрошорстких поверхонь твердих тіл під час математичного опису контактних явищ
  Анотація  PDF
 • № 9 (2010) - Статті
  СОЛТИС МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
  Анотація  PDF
 • № 8 (2009) - Статті
  Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді
  Анотація  PDF
 • № 7 (2009) - Статті
  Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній поверхні сталі 45 без мащення
  Анотація  PDF


ISSN: 2310-1288