Інформація про автора

Татарчук, Т. Р., Україна

 • № 19 (2015) - Статті
  Природа активних центрів на поверхні нестехіометричної маґній-алюмінатної шпінелі
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - Статті
  Антиструктурна модель утворення ZnFe2O4, отриманого співосадженням гідроксидів цинку та феруму(ІІІ)
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - Статті
  Теорія кристалічного поля для комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у плоскоквадратичному та тетраедричному оточеннях ліґандів
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Золь-гель-технолоґія у формуванні нанорозмірної структури шпінельних феритів (огляд)
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Механізм утворення шпінельного NiAl2O4 внаслідок поверхневих взаємодій у системі NiO – Al2O3
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Кристалохімічні параметри шпінельних твердих розчинів системи ZnAl2O4 – СоAl2O4
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Хронолоґія відкриттів, пов’язаних із Гідроґеном. Частина 2. Відкриття XІХ – XХI століть
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - Статті
  Оксиґен: хронолоґія історичних відкриттів. Частина 2. Дослідження кисню та сполук Оксиґену у ХІХ – ХХІ століттях
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Модель механізму формування шпінельної структури в системі MgO – Al2O3
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Використання системи характеристичних йонно-атомних відстаней для розрахунку кристалохімічних параметрів шпінельних сполук Mg1-xNixAl2O4
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Хронолоґія відкриттів, пов’язаних із Гідроґеном. Частина 1. Відкриття XVI – XVIII століть
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Оксиґен: хронолоґія історичних відкриттів. Частина 1. Триразове відкриття Оксиґену та хімічна революція
  Анотація  PDF
 • № 17 (2013) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Хімія неорґанічна» (для студентів спеціальності «Біолоґія»)
  Анотація  PDF
 • № 16 (2012) - Статті
  Нові хемічні первні внесено до Періодичної таблиці: № 114 – Флеровій (Fl) та № 116 – Ліверморій (Lv)
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Кристалоквазіхемічний механізм розчинення літій-натрієвих феритів і природа активних центрів поверхні
  Анотація  PDF
 • № 15 (2012) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Неорґанічна хемія» для студентів спеціяльности «аґрохемія та ґрунтознавство»
  Анотація  PDF
 • № 13 (2011) - Статті
  Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу «Неорґанічна хемія» Частина І. Теоретичні основи неорґанічної хемії
  Анотація  PDF
 • № 12 (2011) - Статті
  Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та проґнозування властивостей
  Анотація  PDF
 • № 11 (2011) - Статті
  Вплив домішок оксидів лужних металів на природу активних центрів гематиту
  Анотація  PDF
 • № 5 (2008) - Статті
  Механізм взаємодії MgO, ZnO та Fe2O3 при утворенні маґній-цинкових феритів
  Анотація  PDF


ISSN: 2310-1288