Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2011) Тепло- і масообмін у хемічній технолоґії. Лекція. «Теплові та холодникові устави: ІІ. Холодникові устави» Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. В. Базюк, Я. І. Артус
 
№ 13 (2011) Теплофізичні властивости металів та стопів. 2. Залежність коефіцієнта теплопровідности від температури та радіусу атомів Анотація   PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко, Н. І. Бертолон
 
№ 14 (2012) Теплофізичні властивости металів та стопів: 3. Залежність коефіцієнта теплоємности від температури та радіусу атомів Анотація   PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко
 
№ 15 (2012) Теплофізичні властивости металів та стопів: 4. Залежність лінійного коефіцієнта теплового розширення від температури та радіусу атомів Анотація   PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко
 
№ 16 (2012) Термічна модифікація ТіО2: вплив на структуру та параметри інтеркаляційного струмоутворення Анотація   PDF
О. В. Морушко, М. Я. Сегін, І. М. Будзуляк, І. А. Климишин, Р. В. Ільницький, Л. С. Яблонь, Т. Л. Потапенко
 
№ 11 (2011) Термічна обробка природного доломіту і взаємодія одержаних продуктів з водою Анотація   PDF
О. М. Дуда, І. Ю. Костів
 
№ 16 (2012) Термодинамічні потенціяли сфалеритних кристалів цинк сульфіду Анотація   PDF
Т. О. Паращук, В. М. Чобанюк, Н. Д. Фреїк, В. М. Бойчук
 
№ 17 (2013) Технолоґічні чинники ґазодинамічного осадження наноструктурованих конденсатів CdS, ZnS Анотація   PDF
Р. І. Никируй
 
№ 8 (2009) Технолоґія переробки полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт. Кристалізація шеніту Анотація   PDF
О. М. Хацевич
 
№ 19 (2015) Триболоґічні властивості вуглецевих волокон у стані вільної дисперсії Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Б. Складанюк
 
№ 8 (2009) Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній металевій поверхні в дистильованій воді Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис
 
№ 7 (2009) Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя по шорсткій ізотропній поверхні сталі 45 без мащення Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис
 
№ 12 (2011) Українець Анатолій Скороход – видатний математик сучасности Анотація   PDF
Г. О. Сіренко
 
№ 7 (2009) Українські науково-термінолоґічні словники, у тому числі і хемічної термінолоґії, які знищені комуно-московським окупаційним режимом у 1933 році (після геноциду голодомором в Україні у 1932-1933 роках) Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак
 
№ 6 (2008) Умови одержання високонаповнених епоксидних композицій з покращеними термомеханічними властивостями Анотація   PDF
І. В. Малахова
 
№ 5 (2008) Утворення феритів при термообробці сумісно осаджених маґній, ферум та хром гідроксидів Анотація   PDF
А. В. Луцась, М. П. Матківський
 
№ 10 (2010) Уточнення та зауваги до статті Б.М. Стефанюка «Межі зростання гармонійного ряду» Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис
 
№ 17 (2013) Фізико-хімічні основи добування бішофіту (MgCl2∙6H2O) з природних та техноґенних магнійхлоридних розчинів Анотація   PDF
І. Ю. Костів, Я. І. Артус
 
№ 14 (2012) Фізико-хемічні основи металізації вуглецевих волокон та явище вибіркового переносу міді в трибоконтакті полімерний композит – метал Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, М. Б. Складанюк
 
№ 12 (2011) Фізико-хемічні процеси електрохемічної інтеркаляції Li+ у Zn-заміщені літій-залізні шпінелі Анотація   PDF
С. А. Галігузова
 
№ 14 (2012) Фізико-хемія поверхні карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, Л. Я. Мідак, І. В. Кравець
 
№ 10 (2010) Фізико-хемія процесів вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів на неорґанічних сорбентах Анотація   PDF
Г. В. Васильєва
 
№ 15 (2012) Фізико-хемія та трибологічні властивости полімерних композитів, наповнених карбонізованими волокнами з Cu0, Ni0, Cu0–Ni0 та Ni0–Cu0 покриттями Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. І. Кириченко
 
№ 20 (2016) Фізичні методи дослідження речовин (курс лекцій). Вступ Анотація   PDF
H. О. Sirenko, М. І. Martynyuk, L. М. Soltys
 
№ 14 (2012) Фізичні методи дослідження речовин: Техніка ІЧ-спектроскопічних досліджень (огляд) Анотація   PDF
М. І. Цьомко, Г. О. Сіренко, І. В. Мазепа
 
226 - 250 з 263 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2310-1288