Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 14 (2012) Квантово-хемічний розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень у кристалах цинк сульфіду Анотація   PDF
Д. М. Фреїк, Т. О. Паращук, В. М. Чобанюк
 
№ 10 (2010) Кванто-хемічні розрахунки величин порядків π-зв’язків у ланцюзі барвників, одержаних на основі четвертинних солей перхлоратів 1-Aлкіл(Aрил)-3,4-диметилхінолінію з N-етилхіноліном Анотація   PDF
О. М. Ядлош-Верста, В. В. Левінський
 
№ 6 (2008) Кислотно-основні перетворення 4,4´-тетразодифенілсульфаміду Анотація   PDF
М. Г. Волосянко, Є. Р. Лучкевич, І. В. Лахнюк
 
№ 20 (2016) Комплексна переробка технічних олій: концепція, методи і технолоґії процесів Анотація   PDF
V. І. Kyrychenko, H. О. Sirenko, V. P. Nezdorovin
 
№ 18 (2014) Кореляція протизносних та антифрикційних властивостей карбоволокнита з шорсткістю металевих контртіл за надграничних та граничних питомих навантажень Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Б. Складанюк, І. В. Сулима
 
№ 11 (2011) Кристалічна структура приповерхневих шарів монокристалів Gd3Ga5O12, імплантованих йoнами Нe+ Анотація   PDF
С. І. Яремій
 
№ 19 (2015) Кристалічна та електронна структура сполуки Yb5Na4Ge4 Анотація   PDF
А. О. Стецьків
 
№ 15 (2012) Кристалоквазіхемічний механізм розчинення літій-натрієвих феритів і природа активних центрів поверхні Анотація   PDF
Т. Р. Татарчук
 
№ 18 (2014) Кристалохімічні параметри шпінельних твердих розчинів системи ZnAl2O4 – СоAl2O4 Анотація   PDF
Т. Р. Татарчук, М. Р. Лясковська
 
№ 15 (2012) Кристалохемічні моделі точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системах ZnS–ZnSe, ZnS–ZnTe, ZnSe–ZnTe Анотація   PDF
Д. М. Фреїк, Г. Я. Гургула, В. М. Бойчук, Т. П. Вінтоняк
 
№ 8 (2009) Літературні джерела інформації з хемічної та іншої наукової термінолоґії та номенклатури Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, Б. М. Гуцуляк
 
№ 13 (2011) Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріялів різної структурної впорядкованости Анотація
І. М. Будзуляк
 
№ 17 (2013) Лекція як спосіб мотивації до вивчення дисципліни «Медична хімія» студентів-стоматологів Анотація   PDF
І. Д. Сиротинська
 
№ 11 (2011) Леґування плюмбум телуриду перехідними металами (Co, Ni) Анотація   PDF
Л. В. Туровська
 
№ 7 (2009) Мінеральні води Закарпаття та їх ґазовий склад Анотація   PDF
О. М. Верста-Ядлош, М. В. Копилюк, В. В. Левінський
 
№ 18 (2014) Математичне моделювання адіабатного мононітрування толуену Анотація   PDF
А. О. Красильнікова, С. О. Кондратов
 
№ 20 (2016) Математичний опис процесів диспергування вуглецевих волокнистих матеріалів та полімерних композицій за хемо-механо-активаційною технолоґією Анотація   PDF
H. О. Sirenko, L. М. Soltys
 
№ 11 (2011) Маґнітна і кристалічна мікроструктури плівок залізо-ітрієвого ґранату (ЗІҐ), імплантованих йонами фосфору та оксиґену Анотація   PDF
О. О. Григорук
 
№ 10 (2010) Межі зростання гармонійного ряду Анотація   PDF
Б. М. Стефанюк
 
№ 20 (2016) Метод та методолоґія дослідження деформаційних та пружних властивостей епоксидних композитів під час твердіння та термоударів Анотація   PDF
H. О. Sirenko, М. І. Martynyuk, І. А. Mandzyuk
 
№ 11 (2011) Методи визначення ентальпії металів та стопів (огляд) Анотація   PDF
Л. В. Базюк, Н. В. Мещерякова
 
№ 12 (2011) Методи лінійної множинної кореляції та реґресії в хемічному матеріялознавстві Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, О. Г. Сіренко
 
№ 10 (2010) Методика експериментального дослідження нано- та мікрошорсткости поверхні за допомогою моделі випадкового поля Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, М. Ф. Семенюк, Л. М. Солтис
 
№ 17 (2013) Методика проведення практичних занять з неорґанічної хімії на фармацевтичному факультеті Анотація   PDF
А. О. Стецьків, Л. В. Стецьків, А. М. Дмитрів
 
№ 15 (2012) Методичні особливости викладання фізичної та колоїдної хемії за кредитно-модульною системою навчання Анотація   PDF
А. М. Дмитрів, А. О. Стецьків, О. В. Боднарчук
 
101 - 125 з 263 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2310-1288