Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 15 (2012) Періодична таблиця офіційно доповнена новими первнями Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, М. І. Цьомко
 
№ 20 (2016) Періодична таблиця поповнилася новими первнями (елементами) Анотація   PDF
H. О. Sirenko, Т. R. Tatarchuk, М. V. Myslin
 
№ 19 (2015) Первнево-фазовий склад міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих ніколем Анотація   PDF
П. В. Галій, І. Р. Яровець, Франк Сімон, Я. М. Бужук, В. Л. Фоменко
 
№ 13 (2011) Переробка та утилізація відходів рулонів шпалер з полімерним покриттям Анотація   PDF
О. О. Струмінська, С. А. Курта, О. Л. Воронич, М. С. Курта
 
№ 10 (2010) Перший у світі транзистор на кремнію виготовив українець Микола Голоняк Анотація   PDF
Імена української слави
 
№ 12 (2011) Питома площа ґавсовської анізотропної та ізотропної шорстких поверхонь Анотація
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, М. Ф. Семенюк
 
№ 16 (2012) Поширення електромаґнітних хвиль у шаруватих і пористих середовищах: прямі та обернені завдання Анотація   PDF
Я. С. Криворучко
 
№ 5 (2008) Пошук ізомерів в синтезованих похідних четвертинних солей хінолінію: хроматографічний аналіз Анотація   PDF
Н. Широка, О. М. Верста
 
№ 19 (2015) Природа активних центрів на поверхні нестехіометричної маґній-алюмінатної шпінелі Анотація   PDF
Т. Р. Татарчук, І. П. Яремій, М. В. Мислін
 
№ 13 (2011) Природні полімерні плівкоутворювачі для передпосівної обробки насіння Анотація   PDF
С. А. Курта, О. О. Струмінська, М. С. Курта
 
№ 14 (2012) Профілі деформації імплантованих йонами бору монокристалічних плівок ферум-ітрієвого ґранату на ґадоліній-ґалієвому ґранаті, які обчислені з одночасним використанням результатів симетричної та асиметричної ґеометрій зйомки Анотація   PDF
Б. К. Остафійчук, В. І. Кравець, І. П. Яремій, С. Я. Клюка
 
№ 15 (2012) Процеси та механізми формування неупорядкованих наноструктур в аморфних халькоґенідних плівках Анотація   PDF
М. Ю. Бобик
 
№ 19 (2015) Проґнозування площі можливого хімічного забруднення з використанням середовища Visual Basic Application Анотація   PDF
В. В. Борик
 
№ 14 (2012) Роалд Хоффман – Нобелівський лавреат родом з України Анотація   PDF
Г. О. Сіренко
 
№ 14 (2012) Розподіл манґану в системі ґрунт – вода – рослина в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції Анотація   PDF
Н. В. Довганич, І. В. Мазепа, У. О. Мазепа-Крижанівська
 
№ 19 (2015) Розробка експрес-методу визначення метаналю у стічних водах підприємств деревообробної промисловості Анотація   PDF
С. В. Федорченко
 
№ 10 (2010) Розробка технолоґії отримання нових орґаносилікатних композитних матеріялів Анотація   PDF
Н. Є. Шолух
 
№ 17 (2013) Синтез єнамінів на основі дімедону та амінокислот і квантово-хімічні розрахунки їх електронної та просторової будови Анотація   PDF
Д. О. Мельник, О. Д. Мельник
 
№ 6 (2008) Синтез і властивостi емульсійних поліролей Анотація   PDF
С. А. Курта, С. В. Федорченко
 
№ 18 (2014) Синтез і кристалічна структура Tm6Li0.56Co11.44Sn10 Анотація   PDF
А. О. Стецьків, В. В. Павлюк
 
№ 11 (2011) Синтез, кристалічна структура та електричні властивости керамік Li2O – Fe2O3 – Al2O3 на межі метастабільних станів Анотація   PDF
Б. Я. Депутат
 
№ 13 (2011) Синтез малотоксичних карбамідоформальдегідних смол з використанням доконденсації Анотація   PDF
С. В. Федорченко, С. А. Курта
 
№ 18 (2014) Синтез солей 3,4-диметилхінолінію: 1. Методи одержання хінолінів (огляд) Анотація   PDF
О. М. Верста-Ядлош
 
№ 6 (2008) Синтез та дослідження властивостей активної добавки Si-50 на основі кремнезему Анотація   PDF
М. І. Хома, Я. Я. Яковина, Н. П. Федоришин
 
№ 13 (2011) Синтез та фізико-хемічні властивости катодних матеріялів літієвих джерел струму на основі складних ферумвмісних оксидів Анотація   PDF
І. М. Гасюк
 
176 - 200 з 263 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2310-1288