Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 15 (2012) Солі хінолінію як біольоґічно-активні речовини (огляд) Анотація   PDF
О. М. Ядлош, Б. М. Гуцуляк, О. Л. Яцків, М. Я. Маґун
 
№ 9 (2010) СОЛТИС МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис
 
№ 9 (2010) Сорбційне вилучення уламкових радіонуклідів із водних розчинів Анотація   PDF
Г. В. Васильєва, В. В. Стрелко, В. І. Яковлєв, Ю. М. Килівник, А. П. Осипенко
 
№ 8 (2009) Спектральні зміни барвника катйонний синій 41 під час взаємодії із карбоксиметилцелюлозою Анотація   PDF
А. О. Шийчук, Г. О. Сіренко
 
№ 7 (2009) Спектральні зміни катйонного барвника метиленовий синій під час взаємодії із карбоксиметилцелюлозою Анотація   PDF
А. О. Шийчук, Г. О. Сіренко
 
№ 5 (2008) Спектральні зміни під час адсорбції барвника Basic Blue 41 на поверхні частинок каоліну і бентоніту Анотація   PDF
А. О. Шийчук
 
№ 6 (2008) Спектральні зміни при адсорбції барвника basic blue 41 на поверхні алюмосилікатів Анотація   PDF
А. О. Шийчук, Г. О. Сіренко
 
№ 9 (2010) Спектральні перетворення барвників під час взаємодії з речовинами, що містять полійони (огляд) Анотація   PDF
А. О. Шийчук
 
№ 9 (2010) Статистична оцінка знань студентів за модульною та ректорською контролями Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак
 
№ 12 (2011) Створення та фотоелектричні властивости структур на основі багатокомпонентних халькоґенідів Анотація   PDF
Р. Ю. Петрусь
 
№ 16 (2012) Структура iмплантованих ферит-ґранатових плівок йонами неону, нітроґену, оксиґену та арсену Анотація   PDF
В. І. Кравець
 
№ 14 (2012) Структура та антифрикційні властивости присадок на основі ліґандів комплексних сполук купруму (ІІ) Анотація   PDF
Г. О. Сіренко, Л. М. Солтис, В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко
 
№ 11 (2011) Структура та фізико-хемічні властивости плівок халькоґенідів плюмбуму, отриманих із ґазодинамічного потоку пари Анотація   PDF
Р. І. Никируй
 
№ 16 (2012) Структурне і маґнітне розупорядкування приповерхневих шарів плівок ферум-ітрієвого ґранату, імплантованих йонами силіцію Анотація   PDF
О. З. Гарпуль, В. М. Пилипів
 
№ 6 (2008) Структуроутворення композиційних ґрадієнтних покриттів з підвищеною зносо - та корозійною стійкістю при електроіскровому масопереносі кераміки системи Al-Ti(Zr)-N-B Анотація   PDF
М. О. Тепленко
 
№ 12 (2011) Струмоутворення у літієвих джерелах з катодом на основі гідратованого діоксиду титану Анотація
В. Л. Челядин, В. О. Коцюбинський, І. Ф. Миронюк
 
№ 17 (2013) Сучасні технолоґії реґенерації та знешкодження відпрацьованих бурових промивальних рідин Анотація   PDF
М. Я. Маґун, С. А. Гурський, О. М. Верста, Р. В. Зіньков, О. Є. Забільська, Н. В. Маґун
 
№ 20 (2016) Сучасна освітня концепція і досконалість інформаційно-дидактичної системи навчальних фундаментальних дисциплін вищої школи Анотація   PDF
V. І. Kyrychenko, V. P. Nezdorovin
 
№ 20 (2016) Сучасний поступ у синтезі каталізаторів із сульфурпохідними у поверхневому шарі Анотація   PDF
О. А. Dudarko
 
№ 20 (2016) Тверді мастильні матеріали (огляд) Анотація   PDF
І. V. Sulyma, H. О. Sirenko
 
№ 9 (2010) Тверді розчини в системі Al2O3 – Cr2O3 (огляд) Анотація   PDF
В. В. Букатюк, Т. Р. Татарчук
 
№ 19 (2015) Теорія кристалічного поля для комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у плоскоквадратичному та тетраедричному оточеннях ліґандів Анотація   PDF
Т. Р. Татарчук, У. Л. Куш
 
№ 20 (2016) Теорія кристалічного поля шпінельних структур Анотація   PDF
Т. R. Tatarchuk, U. L. Kush
 
№ 20 (2016) Теорія та аналіз випадкових процесів: 1. Коливання та коливальні системи (огляд) Анотація   PDF
H. О. Sirenko, D. А. Fundyur, H. Ya. Stefanyuk
 
№ 9 (2010) Тепло- і масообмін у хемічній технолоґії. Лекція 1. Вступ. Загальні означення Анотація   PDF
Л. В. Базюк, Г. О. Сіренко
 
201 - 225 з 263 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2310-1288