Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F

Fedak, O. I., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine
Fedynyak, S. I., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Fihel, I. R., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Filevych, P. V., Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 50 Pekarska str., 79010, Lviv, Ukraine
Filevych, P. V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Firman, T. I., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine