Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Taras, O. G., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tarasyuk, S. I., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tatsii, R. M., Lviv State University of Life Safety
Timis, I., Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare, 62A Victor Babes str., 430083, Baia-Mare, Romania
Tkachenko, I. G., Zaporizhzhya National University
Troshki, V. B., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Trukhan, Yu. S., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Trukhan, Yu., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tsapovska, Zh. Ya., Ivan Franko National University of Lviv
Tsebenko, A. M., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tsvigun, V. L., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Turkoglu, D., Gazi University, Gazi University Rector Teknik okullari, 06560, Ankara, Turkey
Tushev, A. V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72 Gagarin avenue, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine
Tymkiv, I. R., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
Tymkiv, I. R., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska str., 76019, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tytar, I. V., Ivan Franko National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine