Редакційна політика

Політика розділів

Історія педагогіки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Вища школа

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія виховання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія навчання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Аспіранти, здобувачі, практичні педагогічні працівники без наукового ступеня подають до редакції 2 рецензії провідних учених із порушеної галузі наук за місцем роботи чи навчання автора.

Рецензія має містити інформацію про достовірність одержаних результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Рецензія на статтю має бути підписана рецензентом і завірена за місцем основної роботи.

Статті наукових співробітників, кандидатів наук, докторів наук, а також рецензовані статті аспірантів, здобувачів, практичних педагогічних працівників приймаються до друку відповідно до ухвали редакційної колегії.

Види рецензування:

- одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні);

- двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – обидва не знають один про одного).

На підставі проведеного рецензування може бути отримано три відповіді:

а) статтю прийнято до друку;

б) рекомендовано відредагувати статтю;

в) автору відмовлено в публікації статті.

 

Політика відкритого доступу

Наш журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу видавця або автора, що відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committeeon Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій

Отже, представляючи статтю для публікації, автор дає згоду на розмноження її повного тексту в мережі Інтернет.

Статті проходять перевірку на плагіат


 


ISSN: 2521-6252