Фінансування журналу

Видавець

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"



ISSN: 2521-6252