ЗМІСТ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ (1919-1939 рр.)

Liubomyra Iliichuk

Анотація


У статті здійснено аналіз змісту україномовних букварів і читанок та обґрунтовано їхню роль і значення у екологічному вихованні молодших школярів Закарпаття міжвоєнного періоду. Розкрито виховний потенціал художніх творів природничого характеру, виявлено їх вплив на розширення знань дітей про природу та її охорону, формування у них екологічної культури. Визначено можливості творчого використання історичного досвіду виховання учнів молодшого шкільного віку у сучасній загальноосвітній школі І ступеня.

Ключові слова: екологічне виховання, шкільний підручник, твори природничого спрямування, молодші школярі, Закарпаття.


Посилання


Бірчак В. Августин Волошин єго житя и діяльність : З нагоди 50 літніх уродин и 25 літньої праці / В. Бірчак. - Ужгород : Уніо, 1924. - 35 с.

Вислоцький Д. Карпаторусскій Буквар / Д. Вислоцький. - Ужгород : Типографія “Школьної помощи”, 1922. - 63 с.

Волошин А. Азбука карпато-руського и церковно-славянского чтенія / А. Волошин. - Унгварь : Уніо, 1921. - 104 с.

Волошин А. Мала читанка для ІІ. и ІІІ. класи народних школ / А. Волошин. - Ужгород : Уніо, 1930. - 128 с.

Волошин А. Методика народно-шкільного навчання / А. Волошин. - Ужгород, 1935. - 113 с.

Волошин А. Читанка для ІІ класси народнихь школь / А. Волошин. - Ужгородь : Изданіе акціонерного товариства “Уніо”, 1921. - 80 с.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 28, оп. 3, спр. 237, 32 арк.

ДАЗО, ф. 28, оп. 5, спр. 623, 294 арк.

Егрецкій Е. Подкарпаторуській Букварь / Е. Егрецкій, М. Гулянич, А. Маркуш. - Ужгород : Типографія “Школьної Помощи”, 1923. - 79 с.

Заклинський Б. Діточа книжка / Б. Заклинський // Учитель. - 1926. - Ч. 4-6. - С. 90-101.

Кизак І. Букварь для народньїхь школь єпархій Пряшевской / І. Кизак. - Пряшев : Книгопечатня “Св.Николая”, 1921. - 86 с.

Литература и новинки // Учитель. - 1923. - Ч. 7-8. - С. 162-164.

Маркуш А. Друга читанка для 2. поступного рочника народних школ / А. Маркуш, Ю. Ревай. - Прага : Державне видавництво в Празі, 1937. - 132 с.

Маркуш А. Зорниця. Перша книжочка до читаня для руських дітей / А. Маркуш. - Ужгород : Книгопечатня “Свобода”, 1925. - 128 с.

Маркуш А. О научованию читаня / А. Маркуш // Учитель. - 1924. - Ч. 2. - С. 33-40.

Маркуш А. Отчина. Читанка для 3.-4. школьного року народних школ / А. Маркуш, Ю. Ревай. - Прага : Накладом Державного видавництва в Празі, 1931. - 198 с.

Маркуш А. Перша читанка для 1. школьного року руських народних школ / А. Маркуш, Ю. Ревай. - Прага : Накладом Державного видавництва в Празі, 1931. - 47 с.

Маркуш А. Читаня-писаня в елементарній класі / А. Маркуш // Учитель. - 1925. - Ч. 6. - С. 129-137.

Фотул Е. Зоря. Читанка для 2. и 3. школьного рока народних школ / Е. Фотул, Б. Заклинський. - Прага : Державне видавництво в Празі, 1925. - 176 с.

Ясінчук Л. Український Букварь / Л. Ясінчук // Каменярі. - 1922. - Ч. 11. - С. 3-5.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована