ВНЕСОК ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ

Zinoviia Nahachevska, Yurii Hryvnak

Анотація


У статті проаналізовані положення праць визначних представників педагогічної думки Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст., дотичні до розробки проблем навчання історії у початкових і середніх школах регіону. Зосереджено увагу на актуалізації питань про зміст і методи її викладання В. Вільшанецькою-Жуковецькою, А. Копистянським, М. Кордубою, К. Малицькою.

Ключові слова: початкові і середні школи (гімназії), навчальні плани, зміст, принципи і методи викладання історії, шкільні підручники, антропологізація та гуманізація історії, краєзнавство.


Посилання


(км) [Малицька К.]. Війна – а школа / (км) // Промінь. – 1904. – Ч. 13. – С. 93–95.

Копистянський А. Наука історії рідного краю в першій клясі сер. шк. / А. Копистянський // Наша школа. – 1911. – Ч. 3. – С. 51–60.

Кордуба М. Наука історії рідного краю в буковинських народних школах / М. Кордуба // Bukowiner Schule. – 1905. – Ч. 4. – С. 208–212.

Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) / З. Нагачевська. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2007. – 764 с.

Серкіз Я. Мирон Кордуба в оцінці сучасників / Я. Серкіз // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 5. – С. 179–183.

Федорищак Р. Мирон Кордуба та українське підручникотворення на початку ХХ століття / Р. Федорищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль. – 2012. – № 3. – С. 35–41.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована