Взаємодія вихователя із батьками – реалізація єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання в дошкільних закладах Польщі

Iryna Nestaiko

Анотація


У статті розкрито роль і значення співпраці сім’ї і дошкільного навчального закладу у навчально-виховній діяльності дитини, визначено і охарактеризовано основні форми співпраці дошкільного навчального закладу і батьків у Польщі, визначено суспільно-педагогічні функції дошкільних навчальних закладів Польщі, виокремлено основні принципи співпраці дошкільного закладу з батьками.

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, сім’я, дитина, виховання,вихователь, співпраця дошкільного навчального закладу і батьків, форми співпраці, партнерство, принципи співпраці.


Посилання


Andrzejewska Jolanta : Współudział rodziców w planie rozwoju i działalności przedszkola // W: Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie/ red. Nauk Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2003. – S. 435-443

Bogdanowicz M., Model diagnozowania dysleksji rozwojowej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, numer sygnalny 2008, s. 7–12

Bulera, Maria : Integracja przedszkola i domu rodzinnego – potrzeba czy konieczność? // W: Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego i Anny JakubowiczBryx. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2002. – S. 204-209

Jakubowska Grażyna, Irena Orzechowska : Współpraca przedszkola z rodzicami – formy, efektywność // W: Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 2, Z doświadczeń nauczycieli / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – S. 229-234

Kościszewska-Woźniak M.: Organizacja współpracy z rodzicami w przedszkolu, “Managament w przedszkolu”, marzec 1999, s. 6

Lubowicka J.: Przedszkole wobec zmian w systemie edukacji narodowej, “Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 9, s. 650.

MEN.: Edukacja – raport 1997 – 2001, WODN, Warszawa 2001.

MEN.: Reforma systemu edukacji, WSiP, Warszawa 1998.

Mendel M.: Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Akademia Wiedza i Praktyka, Toruń 2000, s. 123.

Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / red. Ewa Smak. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – 207 s.

Suchodolski B. Nasza współczesność a wychowanie / B. Suchodolski, I. Wojnar. – Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1973. – 359 s.

Szczepański J. "Refleksje nad oświatą" / PIW, Warszawa 1974, s.7. 13. Szumna D.; Jakość pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny, “Wychowanie w Przedszkolu” 2002 r. nr 6, s. 34.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована