Особливості психологічного супроводу сім’ї у сучасних закладах освіти України

Iryna Yurchenko

Анотація


Початок ХХІ століття в Україні позначений, тим, що регресивні трансформації української родини призвели до поступового зниження традиційних для неї цінностей, спостерігається катастрофічне падіння рівня психолого-педагогічної компетентності та виховного потенціалу сімей. Ці й інші негативні явища вказують на доцільність допомоги сім’ям у вирішенні їхніх проблем, котру може і повинна надати психологічна служба системи освіти. Тут вигідно вирізняється психологічний супровід батьків в умовах роботи дошкільних навчальних закладів та початкової школи.

Ключові слова: заклади освіти, психологічна допомога, психологічний супровід, психолог, психолого-педагогічна компетентність батьків.


Посилання


Вінник Т. Консиліум у системі психолого-педагогічного супроводу школярів // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №9. – С. 24-28.

Дружинин В. Н. Психология семьи. – Екатеринбург.:Деловая книга, 2000. -208 с.

Консультування сім’ї: методичні поради для консультування батьків. – Ч. 2 / За ред. В. Г. Постового. – К.:ДЦССМ, 2003. – 303 с.

Малкина-Пых И. Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

Основи практичної психології /В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелева та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.

Психологічна допомога сім’ї.:У 3 кн. Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. Кн. 1 – 128 с.

Психологічна допомога сім’ї /Упоряд. Т. Гончаренко. – К.:Вид. дім “Шкіл. світ” : Вид. Л.Галіцина, 2005. – 128 с.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога:Учеб. пособие: В 2 кн. – М.:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – Кн. 1:Система роботи психолога с детьми разного возраста. 384 с.; Кн. 2: Работа психолога сов зрослими. Коррекционние приеми и упражнения. – 480 с.

Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сімєю. Трубавіна І. М. Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2003. – 132 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована