ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Petro Koval

Анотація


У статті теоретично обґрунтовано особистісно-професійну готовність  студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності. Визначено складові особистісно-професійної готовності та подана характеристика компонентів  готовності. Визначено якості забезпечуючі успішність виконання професійної діяльності майбутніми фахівцями.

Ключові слова: Особистісно-професійна готовність, професійна спрямованість, особистісний потенціал,  духовність, засоби мистецтва.


Посилання


Актуальні проблеми духовності : [зб. наук. доп. та реф. викладів повідомлень ІІ Всеукр. конф. у Кривому Розі] / [Т. А. Хорольська (ред.) та ін]. – Вип. 2. – Кривий Ріг, 1997. – 397 с.

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: [учебное пособие для вузов] / Вячеслав Алексеевич Бодров.– М.: ПЕР СЭ, 2006.– 511с.

Даль В. Тлумачний словник живої великоросійської мови / Даль В. – Т. 1–4. – М., 1981. – С. 387–388.

Изард К. Эмоции человека / К. Изард. – М., 1980. – С. 358.

Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / О. Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.

Крайніков Е. В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К. : Арістей, 2004. – 260 с.

Петровський А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / А. В. Петровський. – М. : Политиздат, 1982. – 255 с.

Решетников П. Е. Нетрадиционная технолгическая система подготовки учителей: рождение мастера / П. Е. Решетников. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 304 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована