КОМУНІКАТИВНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Oksana Tur

Анотація


У статті розкрито поняття “комунікативно-освітній простір”; окреслені чинники впливу на комунікативний розвиток особистості – біологічний та соціальний; схарактеризовані основні вимоги, що висуваються до комунікативноосвітнього простору (змістовність, варіативність, творчість, суб’єкт-суб’єктні відношення, позитивне емоційне підкріплення виконання особистістю комунікативного акта з боку інших людей, насиченість ситуаціями, які сприяють розкриттю комунікативних здібностей особистості); представлено структуру комунікативно-освітнього простору, що об’єднує підпростори – діяльнісний, предметно-інформаційний, простір успіху; зазначено параметри комунікативної підготовки особистості в комунікативно-освітньому просторі – моральноціннісний, змістово-культурологічний, процесуально-діяльнісний.

Ключові слова: простір, комунікативно-освітній простір, комунікативна підготовка, комунікативна компетентність, суб’єкт-суб’єктні відношення.


Посилання


Базилевич Н. Г. Словник термінології з педагогічної майстерності / Н.Г.Базилевич та ін. – Полтава : «Полтава», 1995. – 64 с.

Бех І. Д. Методологічний простір сучасного виховного процесу / І.Д.Бех // Виховання особистості. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

Вершинина Л. В. Аксиологическое пространство образования : монография / Л. В. Вершинина. – Самара : СПГУ, 2003. – 150 с.

Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посібник / Марія Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована