СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ: МЕДІАБЕЗПЕКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Yuliia Semeniako

Анотація


У статті обгрунтовано актуальність медіабезпеки як соціально-педагогічної проблеми. Впровадження медіаосвіти в практику роботи дошкільних навчальних закладів автором визначено як одну зі стратегій подолання негативних впливів медіа на підростаюче покоління. Розкрито поняття “інформаційна безпека”, “дошкільна медіаосвіта”, “медіаінформаційна безпека” та визначено основні завдання медіаосвіти на сучасному етапі в Україні. Схарактеризовані основні проблеми, подолання яких може забезпечити медіабезпеку дошкільників.  Ключові слова: медіаосвіта, медіазасоби, інформаційно-комунікаційні технології, медіаграмотність, інформаційна безпека, медіабезпека.

Посилання


Воронов Р. О проблеме обеспечения безопасного взаимодействия с сетевыми образовательными ресурсами / Р. Воронов, О. Гусев, В. Поляков // Открытое образование. – 2008. – № 3. – С. 20-23.

Задорожна Н. Т. Медіа-освіта: енциклопедія освіти / акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень / Н. Т. Задорожна, Т.В. Кузнєцова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 103-140.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена редакція). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/

Фатеева И. А. Медиаобразование: теоретические основы и практика реализации: монография / И. А.Фатеева. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. – С. 113-146.

Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / А. В. Федоров. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – С. 10-11.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована