ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАННЯ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ДИТИНИ У ШКОЛІ

Nataliia Holota

Анотація


В умовах оновлення змісту дошкільної освіти,  спрямованості освітнього процесу на особистісний розвиток, особливої актуальності набуває підготовка дітей до школи. Важливе значення у забезпеченні цього процесу відіграють просторово-часові уявлення дитини. Простір і час є універсальними, базисними категоріями у пізнанні дитиною предметного, природного і соціального середовища, успішному оволодінні нею різними видами діяльності, розвитку соціальної адаптації. Однак категорії “простір” і “час” є й найбільш складними для розуміння та сприймання дітьми дошкільного віку. У статті, за результатами теоретичного аналізу та аналізу практики дошкільної освіти, з’ясовано особливості пізнання дітьми раннього й дошкільного віку простору та часу, значення сформованості просторово-часових уявлень дітей у підготовці їх до школи.  Ключові слова: простір, час, просторово-часові уявлення, дошкільна освіта, дитина дошкільного віку, діяльність, сенсорний розвиток, способи пізнання дійсності.

Посилання


Вовчик-Блакитная М.В.Развитие пространственного различения в дошкольном возрасте /М.В.Вовчик-Блакитная // Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений // Под ред. Ломова Б.Ф. М.: «Известия АПН РСФСР», 1961г. - 200с.

Гюйо М. Происхождение идеи времени: психологический этюд / М.Гюйо / Смоленск, 1891. – 128 с.

Крутій К. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова розвитку здібностей дитини / К.Крутій. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/nauka.php?ar=1.

Кудрявцев В.Т. Психология развития человека. Основания культурно-исторического подхода / В. Т. Кудрявцев. - Рига: Психологический центр «Эксперимент», 1999. - Ч. 1.- 160 с.

Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В.Осорина. — СПб.: Питер, 2011. — 368 с.

Проблема восприятия пространства и времени. Под. ред. Б.Г.Ананьєва и Б.Ф.Ломова. – Ленинград, 1961.- 212 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована