ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО КЕРІВНИЦТВА ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Halyna Boryn

Анотація


В статті обґрунтовано необхідність забезпечення в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу сукупності організаційно-педагогічних умов, які б сприяли успішному формуванню готовності майбутніх вихователів ДНЗ до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку шляхом засвоєння змісту нормативних навчальних дисциплін. Ключові слова: професійна підготовка, діти дошкільного віку, організаційнопедагогічні умови, образотворча діяльність.

Посилання


Карпенко О.Г. Соціальний працівник: деякі аспекти професійної підготовки: навчально-методичний посібн. / О.Г. Карпенко. – К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. – 144 с.

Т. Комарова. Образотворча діяльність в дитячому садку / Т.С. Комарова. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007, – 176 с.

Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.

Голота Н.М. Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд.пед.наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н.М. Голота. – К., 2000. –21с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована