ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Tamila Kolomoiets

Анотація


У статті розглянуто зростаючу роль самостійної роботи у вищій школі в умовах інтеграції України в європейський освітній простір. Обґрунтовано актуальність самостійного навчання як ефективної професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Охарактеризовано мету, зміст, планування та методику організації самостійної роботи студентів.

Ключові слова: самостійна робота, умови, знання, уміння, планування, контроль, професійна підготовка, фахівці, педагогічна рефлексія, вихователі дошкільних навчальних закладів.


Посилання


Алексеева Л. І. Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця / Л. І. Алексеева, І. В. Малецька, О. І. Ярмолович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип. №4. – С. 50 – 55.

Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем : монография / В. И. Астахова, В. В. Астахов, Е. В. Астахова [и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Народная Украинская Академия, 2008. – С. 266-275.

Дичківська І. М. Інноваційне навчання у системі підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / І. М. Дичківська // Науковий вісник : зб. наук. праць ПНПУ ім. К. Д. Ушинського : Спецвипуск. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – С. 90-94.

Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и еѐ информационно-методическое обеспечение / В А. Козаков. – Москва : Высшая школа, 1990 – 248 с.

Калашникова О. В. Рефлексия. Педагогическая рефлексия [Электронний ресурс] / О. В. Калашникова. – Режим доступу : http://www.vashpsixolog. ru/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/792-refle .

Рускуліс Л. В. Шляхи організації самостійної роботи в системі підготовки учителів української мови [Електронний ресурс] / Л. В. Рускуліс. // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd _2013_2_20 .


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована