ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Natalia Plakhotniuk

Анотація


У статті розглядаються інноваційні засоби іншомовної підготовки студентів, а саме технологія навчально-ігрового проектування, висвітлюються її методи та форми. Аналізуються принципи відбору іншомовної освіти, згідно з якими будується спецкурс “Іншомовна підготовка майбутніх фахівців засобами навчально-ігрового проектування”. У програмі спецкурсу подано мету, завдання, його зміст, обґрунтовано переваги навчально-ігрового проектування у порівнянні з іншими технологіями. Наведено приклади вправ для розвитку чотирьох видів іншомовної діяльності.

Ключові слова: навчально-ігрове проектування, методи навчально-ігрового проектування, іншомовна підготовка майбутніх фахівців


Посилання


Костенко Н. І. Специфіка іншомовної підготовки студентів ВНЗ економічного профілю / Н. І. Костенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". –2012. – № 6. – С. 67–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_6_18.

Тинкалюк О. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Володимирівна Тинкалюк . – Тернопіль, 2014 . – 20 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована