ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ДЕФІНІТИВНО-ПОНЯТІЙНА СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Nadiia Kravets

Анотація


У статті проаналізовано сутність понять “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”, “екологічна культура”, “екологічна свідомість”, “екологічні знання”, “екологічні уявлення”, “емоційно-ціннісне ставлення”, “екологічно доцільна поведінка”.  Зроблено висновок, що екологічне виховання - багатогранний процес засвоєння екологічних знань із притаманною йому практичною спрямованістю, в якому виняткового значення набуває адекватне сприйняття та усвідомлення кожним вихованцем змісту основних компонентів екологічного виховання, що розглядаємо запорукою успішного розв’язання його завдань.

Ключові слова: екологічне виховання, діти дошкільного віку.


Посилання


Волкова А.С. Екологічне виховання школярів / А.С. Волкова. – К. : Знання, 1985. – 48 с.

Діденко В.Ф. Людина і світ : словник / В.Ф. Діденко, Л.В. Діденко, В.І. Кондрашова-Діденко. – К. : Віра-Р, 1998. – 88 с.

Еколого-економічний тлумачний словник-довідник / А.В. Толстоухов, Л.А. Волкова, Н.М. Білоус. – К., 2003. – 256 с.

Захлебный А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе / А.Н. Захлебный, Н.Т. Суравегина. – М. : Просвещение, 1984. – 158 с.

Іщенко Л.В. Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – Одеса, 1997. – 150 с.

Крюкова О.В. Формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів : дис. …канд. пед. наук : 13.00.07. – К., 2005. – 242 с.

Лисенко Н.В. Дошкільник і екологія / Неллі Василівна Лисенко. – К. : РУМК, 1991. – 126 с.

Марочко Г.С. Формування у дітей старшого дошкільного віку дбайливого ставлення до природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Г.С. Марочко. – К., 1993. – 23 с.

Мищик Л.И. Формирование обобщенных представлений о неживой природе у детей дошкольного возраста : дис. …канд. пед наук : 13.00.01. – К., 1976. – 147 с.

Мусієнко М.М. Екологія : тлумачний словник / М.М. Мусієнко та ін. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.

Науменко Р.А. Екологічне виховання учнів 5-9 класів шкіл-інтернатів у позаурочний час : автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 1994. – 24 с.

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева. – М. : Академия, 2001. – 184 с.

Отношение школьников к природе / под ред. И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной. – М. : Педагогика, 1988. – 128 с.

Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників / Зоя Павлівна Плохій. – К. : Дошкільне виховання, 2002. – 175 с.

Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1 – 9 класів у позашкільних навчальних закладах / Г.П. Пустовіт. – Київ – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 540 с.

Різник Л.М. Екологічне виховання молодших школярів на народних природознавчих традиціях : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – К., 1995. – 227 с.

Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М.М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

Экологическое и эстетическое воспитание школьников / под ред. Л.П. Печко. – М. : Педагогика, 1984. – 281 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована