ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Nadiia Alendar

Анотація


Найважливішим завданням сучасної школи є виховання творчої особистості, яка вміє самостійно критично мислити, генерувати власні ідеї і втілювати їх у життя. Саме використання у початкових класах інтерактивних технологій навчання забезпечує позитивну атмосферу в колективі для досягнення спільних цілей, відкриває можливості здійснення самостійного навчання та розв’язку життєво важливих проблем. У статті розкрито сутність поняття “інтерактивні технології”, розглянуті особливості використання інтерактивних технологій навчання у початковій школі та їх вплив на становлення та формування особистості молодшого школяра.

Ключові слова: інтерактивні технології, інтерактивне навчання, інтерактивні методи навчання.


Посилання


Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи / [О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 304 с.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002. – 136 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М. В. Кларин. – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] : Наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко; За заг. ред.: О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с :

Федорчук Е. І. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / Е. І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. – 212 с.

Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Фокин. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 224 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована