МОВЛЕННЄВИЙ АСПЕКТ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Natalia Havrysh, Olena Brezhnieva

Анотація


Автори статті аналізують проблему розвитку математичного мовлення з позиції теорії формування розумових дій П.Гальперіна. Обґрунтовується роль першої і другої сигнальних систем у засвоєнні дитиною математичних понять, осмислюються особливості засвоєння дітьми раннього і дошкільного віку математичних  термінів і понять: число, велична, простір, форма та ін. Засновуючись на теорії поетапного формування розумових дій, автори публікації обґрунтовують власний підхід до забезпечення розвитку активного математичного мовлення; на прикладі інтегрованого дидактичного модуля коментують особливості засвоєння дітьми старшого дошкільного віку логічних операцій, слів-термінів, словесних конструкцій, наводять приклади ігор і  ігрових вправ  логіко-математичної спрямованості.

Ключові слова: етапи формування розумових дій, перша і друга сигнальні системи, математичне мовлення дошкільника, математичний розвиток, інтегрований дидактичний модуль


Посилання


Білоножко О.А. Формування усного та писемного мовлення на уроках математики в школі / О.А.Білоножко // Основа. – 2015. – № 6 (450). – С. 10-11.

Білоусько Л. Розвиток мовлення старших дошкільників у процесі навчання їх елементів математики / Л. Білоусько // Психолінгвістика. Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації: [збірник наукових праць] / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав¬ - Хмельницький держ. пед. ун¬-ет ім. Г. Сковороди». ¬ Переяслав-¬Хмельницький, 2012. ¬– Вип. 9. ¬– С. 20--24.

Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – Издательство «Лабиринт», М., 1999. – 352 с.

Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П.Я.Гальперин. — Исследования мышления в советской психологии. – М., 1966 // Введение в психологию. М., 1976. [Електронний ресурс] режим доступу до ресурсу http://psyjournals.ru/authors/a20642.shtml

Гальперин П.Я. Формирование началь¬ных математических понятий / П.Я.Гальперин, Л.С.Георгиева // Теория и методика развития математических представлений у дошкольников: Хрестоматия в 6 частях. – 1994. – Ч. 3.

Леушина А.М. Методика формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста / А.М.Леушина. - М.: Просвещение,1974. – 368 с. – 56-59 С. [Електронний ресурс] режим доступу до ресурсу http://www.pedlib.ru/Books/5/0311/5_0311-1.shtml

Павлов И.П.Физиология больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – М.: Либроком, 2014.- 82 с.

Шаталова Е.В. Развитие математической речи младших школьников в процессе изучения математики / Е.В.Шаталова, А.П.Тарасова // Междунар. науч.-прак. интернет-конференция (Фроловские чтения). – Белгород, 2006. [Електронний ресурс] режим доступу до ресурсу: http://www.bsu.edu.ru/Nauka/Frolov-Reading/


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована