ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СУЧАСНИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Mariana Lakh

Анотація


У  статті  проаналізовано  особливості  підготовки  майбутніх  вихователів  ДНЗ  до впровадження  інновацій  із  навчання  дошкільників  іноземної  мови,  розкрито  зміст понять “підготовка”,  “професійна  підготовка”,  “психолого-педагогічна  підготовка”.
Ключові  слова:  підготовка,  психолого-педагогічна  підготовка,  професійна
підготовка,  формування  психологічної  підготовки,  технологія,  педагогічна  технологія,педагогічний проіес,  вихователь

Посилання


Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”) від 3 листопада 1993 р. зі

змінами від 29.05.96 р. № 576.

Короткий тлумачний словник української мови / Д.Г.Гринчишин, Л.Л.Гумецька, В.Л.Карпова

та інші; Відп. ред. Л.Л.Гумецька. – К.: Рад. школа, 1978. – 296 с.

Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку //

неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб.наук. праць. – К., 2003.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч.посібник.- К.: Центр учбової

літератури, 2007. – 232 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Государственное издательство иностранных и

национальных словарей, 1960. – 900 с.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М.Бид-Бад; Редкол.: М.М.Безруких,

В.А.Болотов и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

Поташник М.М. Педагогическое творчество:проблемы, развитие и опыт: Пособие для учителя/

Поташник М.М. – К., 1988. – С.5–60.

Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов

вуза: Учебное пособие. – Полтава, 1989. – 86 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована