ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Liudmyla Matsuk

Анотація


У  статті  окреслено  основні  етапи  підготовки  майбутніх  педагогів  до
комунікативно-мовленнєвого  розвитку  молодших  школярів.  Зокрема  означено,  з-поміж предметів  початкового  шкільного  курсу  вирішальна  роль  у  навчанні,  вихованні  і розвитку  особистості  молодших  школярів  належить  рідній  мові.  Адже  саме  від  умінь  і навичок  з  рідної  мови  залежатимуть  їх  успіхи  в  оволодінні  знаннями  з  усіх  інших предметів,  зростання  загального  розвитку,  підвищення  культурного  рівня,  розширеннякругозору .
Ключові  слова:  підготовка  майбутніх  педагогів,  мовленнєва  компетенція,
компетентність,  молодші школярі,  рідна мова, уміння, знання,  навички.


Посилання


Гольдберг А.М. Особливості оволодіння учнями молодших класів лексикою рідної мови. – К.:

Рад. школа, 1959. – 240 с.

Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

Закон України “Про освіту” (зі змінами, внесеними згідно із законами №608 / 96- ВР від

12.1996, ВРР 1997, № 178- ХІV від 14.10.98, ВРР 1998, № 48) // Бюлетень законодавства і

юридичної практики України. – 1999. – № 9: Законодавство України про загальну середню

освіту. – С.13–31.

Мельничайко В.Я. Удосконалення змісту і методів навчання рідної мови. – К.: Рад. школа,

– 216 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Проект // Шкільний світ. –

– липень. – С.1–16.

Орап М.О. Діяльнісний підхід до розвитку мовлення // Наукові записки Тернопільського

державного педагогічного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. – 1997. – №1(3). – С.

–142.

Сирник І.В. Удосконалення мовленнєвого розвитку першокласників у період навчання

грамоти // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи початкової

освіти”. – Глухів, 1999. – С. 33–35


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована