ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ МЕТОДИК У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Lidiia Tymkiv

Анотація


У  статті  розглядаються  питання  використання  інноваційних  тренувальних
методик  у  фаховій  підготовці  соціальних  працівників.  Показано,  що  застосування навчально-тренувальних  методик  у  навчальному  процесі  сприятиме  стимулюванню розумової  і  соціальної  активності  майбутніх  фахівців  соціальної  сфери,  формуванню  у них готовності  до самостійного  прийняття  рішень відповідно  до засвоєних  знань.
Ключові  слова:  навчально-тренувальні  методики,  рольові  ігри,  ділові  ігри,  ігрова ситуація  професійного  спрямування.


Посилання


Артемьева О. Система учебно-ролевых игр профессиональной направленности : монография /

О.А. Артемьева, М.Н. Макеева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 208 с.

Москалець В. Основний психологічний зміст та розвивально-особистісний потенціал ігрової

діяльності / В.Москалець //Практична психологія та соціальна робота. – К., 2009. – № 10. –

С.6–7.

Горностай П. Личность и роль : Ролевой подход в социальной психологии личности

/П.П.Горностай – К.: Интерпресс ЛТД, 2007. – 317 с.

Ушинский К. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропо-логии / К.Д.

Ушинский // Собр. соч. – М. : АПН РСФСР. – Т. 8. – 776 с.

Щедровицкий Г. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод

развития коллективной мыследеятельности / Г. Щедровицкий, С. Котельников // Нововведения

в организациях. – М. : ВНИСИ, 1983. – С. 33–53.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована