ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КРАЇНАХ ЗАРУБІЖЖЯ

Mariia Verkalets

Анотація


У  статті  порушено  питання  про  інформатизацію  освіти  і  проаналізовано
зарубіжний  досвід  впровадження  комунікаційних  технологій  в  освітній  процес початкової  школи.  Описано  сучасні  тенденції  розвитку  інформатизації  освіти молодших  школярів  в Україні.
Ключові  слова:  інформатизація  освіти,  інформаційно-комунікаційні  технології (ІКТ), інформаційне  середовище.


Посилання


Агайчева А. Деякі особливості розвитку дистанційної освіти Швеції/ А. Агайчева, Бухкало С./

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/

Наукова_періодика/vestnik/Інноваційні%20дослідження%20у%20наукових%20роботах%20сту

дентів/2013/55/Деякі%20особливості%20розвитку%20дистанційної%20освіти%20Швеції.pdf

В Україні на 1 комп‟ютер – 28 школярів. – [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу:

http://dity.peredusim.kiev.ua/news/events/612-v-ukrajini-na-1-kompjuter-28-shkoljariv.html

Веркалець М. Особливості навчального процесу сільської школи І ступеня в умовах

інформатизації освітнього простору: до аналізу проблеми/ М. Веркалець // Освітній простір

України. – Івано-Франківськ. – 2014. – Випуск 3. – 48 с.

Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013–

рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files/

stan_informatyzacii_20132.pdf

Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98 “Про концепцію Національної програми інформатиза-ції”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/928/2000

Особливості інформаційної політики Японії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/9177/

Павлюк Р. Сучасні стратегії інформатизації навчально-виховного процесу початкової школи/

Р. Павлюк/ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2010/

Pedagogica/70281.doc.html

Процька С. Дослідження проблеми інформатизації освіти у теорії і практиці країн зарубіжжя/

С. Процька. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1906/1/

Procka_GI_konf.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована